„Piłsudski pamięcią przyzywa!”

Koncert charytatywny na rzecz odbudowy Zułowa – miejsca urodzenia Marszałka

W wigilię 143. urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Telewizji Polonia został wyemitowany koncert charytatywny na rzecz odbudowy Zułowa. Polacy z całego świata – widzowie TV Polonia – mieli możność w trakcie koncertu wesprzeć datkami inicjatywę Związku Polaków na Litwie uczynienia z Zułowa godnego miejsca pamięci narodowej, na miarę tego, kto po 123. latach niewoli potrafił zespolić naród do walki o niepodległość Ojczyzny. Czytaj dalej „Piłsudski pamięcią przyzywa!”

Powstała Wolna i Niepodległa

Kolejną – 92. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości tradycyjnie już w Wilnie uczczono na cmentarzu na Rossie i w Zułowie – miejscu urodzin Pierwszego Marszałka Polski, twórcy Państwa Polskiego – Józefa Piłsudskiego. Przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz grobach legionistów bardzo licznie tego roku zebrali się Rodacy: zarówno wilnianie jak i mieszkańcy Wileńszczyzny oraz goście z Macierzy. Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, Związku Polaków na Litwie, samorządów, licznych polskich organizacji, kombatanci, harcerze, uczestnicy Sztafety Niepodległości, którzy przebyli trasę z Zułowa do Wilna – stanęli w tym szczególnym miejscu, by oddać hołd tym, kto o ten nasz dzisiejszy dzień walczył przed prawie wiekiem.

Kierownik wydziału polityczno-ekonomicznego ambasady RP w Wilnie, radca-minister Ewa Figel witając zebranych przypomniała w dużym skrócie drogę, jaką pokonał osobiście przyszły Marszałek Polski, by Ojczyzna po 123 latach niewoli znów miała swe granice. Za sobą porwał zapaleńców i romantyków, którzy wierząc w wielką przyszłość Ojczyzny wolnej, tworzyli Pierwszą Brygadę, legiony. Nie tylko wywalczyli wolną Polskę, ale też obronić potrafili Europę przed komunistyczną zarazą. Czytaj dalej Powstała Wolna i Niepodległa

Hołd Twórcy Państwa Polskiego

92. rocznica odzyskania wolności przez Polskę została tradycyjnie uczczona na Litwie. Na Rossie w Wilnie przy Mauzoleum Piłsudskiego były złożone wieńce. Polscy dyplomaci, delegacja ZPL, organizacje i instytucje polskie oddały hołd Twórcy Państwa Polskiego. Wieniec Związku Polaków na Litwie został również złożony w Zułowie, w miejscu urodzenia Józefa Piłsudskiego. Czytaj dalej Hołd Twórcy Państwa Polskiego

Akcja Związku Polaków na Litwie: Troska o Zułów – utrwalanie pamięci

Przed kilkoma laty podjęta przez Związek Polaków na Litwie akcja uporządkowania i godnego uczczenia miejsca urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zułowie kroczy do przodu. Rozległy teren 4,15 ha znajdujący się w odległości 60 km na północny wschód od Wilna, na którym stał dwór rodzinny Marszałka jest dziś własnością ZPL. Zostały już tam przeprowadzone wstępne prace porządkowe, a ponadto obok pamiętnego dębu Marszałka ustawiono pomnik, urządzono klomby nie tylko przy nim, ale też zasadzono kwiaty, drzewka i krzewy dekoracyjne na dość rozległym obszarze. Część terenu zasiano już trawą, dalsze prace nad urządzeniem trawników też trwają – wykonuje je firma od projektowania krajobrazu. Na pozostałych hektarach trwa, rzec można, ciągle, walka z trawą – jej koszenie stało się prawdziwym wyzwaniem dla młodych ludzi z poszczególnych kół Związku, którzy przejmują sztafetę „kosiarzy”. Czytaj dalej Akcja Związku Polaków na Litwie: Troska o Zułów – utrwalanie pamięci

Potężna w Tobie siła, żywota wieczny zdrój

– o Polsko moja miła, o drogi kraju mój – słowa piosenki o Ojczyźnie, jej umiłowaniu śpiewanej przez zespół pieśni i tańca „Zgoda” jak najbardziej oddawały sens żywota, walki tych wszystkich milionów Rodaków, którzy wiedzeni umiłowaniem Ojczyzny – Polski, gotowi byli do najwspanialszych czynów i najdroższych ofiar. „Żywota wieczny zdrój” widział też w Ojczyźnie ten, kto po 123 latach niewoli przywrócił Polskę na mapę świata – Marszałek Józef Piłsudski, podrywając swą niezłomną wiarą w wolną Ojczyznę setki tysięcy towarzyszy. Był święcie przekonany, że Polska powstanie z niewoli, takie przekonanie wpoił też swoim żołnierzom, którzy po tułaczkach, poniewierce, z terenów trzech zaborów szli pod jego dowództwo, by o wolną Polskę się bić. A kiedy w bojach i znoju tę Polskę sobie wywalczyli, to z nie mniejszą determinacją gotowi byli jej bronić. Od bolszewickiej zarazy też. Czytaj dalej Potężna w Tobie siła, żywota wieczny zdrój

Dzień urodzin Marszałka. ZUŁÓW – odtwarzana karta historii

Tego roku w Zułowie po raz trzeci Związek Polaków na Litwie uroczyście obchodził 5 grudnia dzień urodzin Józefa Klemensa Piłsudskiego – pierwszego Marszałka Polski, kontynuując tradycję takich obchodów, zapoczątkowaną w 1937 roku. Niestety, już w 1939 roku rządzili tu zaborcy. II wojna światowa naznaczona na tych terenach sowiecką i hitlerowską okupacjami przerwała dotychczasowy bieg historii. Odradzanie tradycji, odkłamanie historii – między innymi też takie cele stawia przed sobą obchodzący tego roku 20-lecie istnienia Związek Polaków na Litwie.

Zagajając uroczystość w miejscu urodzin Marszałka, tam gdzie przed 142 latami stał dom rodzinny Piłsudskich i znajdowała się sypialnia, w której na świat przyszedł ten, co dał Polsce „granice, moc i szacunek”, prezes ZPL, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz przypomniał zebranym nie tylko karty z życiorysu Naczelnika Państwa Polskiego, ale też wizje odbudowy miejsca tego jako Rezerwatu Pamięci Narodowej. Zasadzony w 1937 roku dąbek – dziś rozłożysty dąb – był jednym z pierwszych kroków w realizacji tego zamiaru przed wojną. Związek Polaków na Litwie biorąc pod swą opiekę to historyczne miejsce stał się niejako spadkobiercą tych idei. Został ustawiony tu kamień pamiątkowy, wstępnie uporządkował teren, ogłaszając wznowienie akcji budowy Rezerwatu. Akcja ta ma stać się wspólnym dziełem wszystkich Polaków. Czytaj dalej Dzień urodzin Marszałka. ZUŁÓW – odtwarzana karta historii

Wielki Polak rodem z Ziemi Wileńskiej

5 grudnia będziemy obchodzili kolejną – 142 rocznicę urodzin Marszałka Polski, wybitnego Syna Ziemi Wileńskiej – Józefa Klemensa Piłsudskiego. Wileńszczyzna posiada ten wielki dar: tu znajduje się miejsce urodzin Marszałka – Zułów, a na Rossie, przy grobie jego ukochanej Matki spoczywa serce Syna – Naczelnika Państwa Polskiego, twórcy legionów w otoczeniu jego wiernych żołnierzy. Dziś drukujemy urywek wspomnień Józefa Piłsudskiego (zamieszczonych w 1903 r. w „Promieniu”) z lat dzieciństwa i wczesnej młodości, ukazujący źródła kształtowania się jego poglądów i przekonań.

Nazwałem siebie socjalistą w roku 1884-ym. Mówię – nazwałem, bo nie oznaczało to wcale nabycia niezłomnych i utrwalonych przekonań o słuszności idei socjalistycznej. Byłem wówczas w gimnazjum wileńskim, należałem do kółka „Spójnia”, zawiązanego kilka lat przedtem, i razem ze swymi kolegami uległem modzie socjalistycznej, którą nam przywieźli starsi koledzy, studenci uniwersytetu petersburskiego. Otwarcie wyznaję że było to modą, bo inaczej trudno mi nazwać ówczesną epidemię socjalizmu, która ogarnęła umysły młodzieży rewolucyjnie, czy tylko opozycyjnie usposobionej. Ogarnęła zaś do tego stopnia, że nikt z inteligentniejszych i energiczniejszych mych kolegów nie uniknął w swym rozwoju przejścia przez etap socjalistyczny. Jedni zostali już socjalistami, drudzy przeszli do innych obozów, trzeci wreszcie wyrzekli się wszelkich aspiracji społecznych, lecz każdy z nich przez czas dłuższy lub krótszy był socjalistą. Czytaj dalej Wielki Polak rodem z Ziemi Wileńskiej

Powrót Polski na mapę świata

Ojczyzna nasza skreślona z mapy świata przez trzy zaborcze mocarstwa, podzielona, ale nie ujarzmiona duchowo, wychowana na tradycjach powstańczych i zrywach patriotycznych, wielkim umiłowaniu wolności opiewanej przez najwybitniejszych jej poetów i pisarzy zrzuciła kajdany niewoli i 11 listopada znów zaistniała jako Państwo Polskie. Ten powrót na mapę świata okupiła ofiarą krwi, zdobyła w walkach, które trwały jeszcze parę lat, by wreszcie Polska odzyskała nie tylko imię, ale też granice, moc i szacunek. W liście skierowanym do prezydenta Stanów Zjednoczonych, do Królewskiego Rządu Angielskiego, do Rządu Rzeczypospolitej Francuskiej, do Królewskiego Rządu Włoskiego, do Cesarskiego Rządu Japońskiego, do Rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej i do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych dnia 16 listopada 1918 roku Wódz Naczelny Józef Piłsudski pisał: „Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Czytaj dalej Powrót Polski na mapę świata

Zułów wymaga stałej troski

Po raz kolejny w ubiegły czwartek Zułów – teren gdzie ma zostać zrealizowany projekt odbudowy Rezerwatu Pamięci Marszałka – doczekał się ekipy porządkowej. Tradycyjnie już pod kierunkiem prezesa ZPL Michała Mackiewicza prace porządkowe wykonują tu pracownicy sekretariatu Związku Teresa Romanowska oraz Walentyna Mażul, a także „mistrz” od koszenia trawy Romuald Zwiagin. Tym razem w pracy wspomagali ich członkowie młodzieżowego koła „Studium”: Marek Sinkiewicz, Andrzej Szulżycki, Tomasz Jakubcewicz, Artur Falkiewicz oraz Marek Aszkiełowicz. Czterej z nich są absolwentami Wileńskiej Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli, zaś Marek Aszkiełowicz maturę zdobywał w Gimnazjum im. A. Mickiewicza. Andrzej Szulżycki już ma dyplom geodety, którego to zawodu uczył się w Wileńskim Kolegium Budownictwa i Wystroju Wnętrz. W Wileńskim Kolegium studiują Marek Aszkiełowicz, Artur Falkiewicz (ma już ostatni rok za sobą) oraz Tomasz Jakubcewicz, zaś Marek Sinkiewicz jest na IV roku Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina. Wszystkich ich złączyło koło „Studium”, w którym mogą połączyć przyjemność obcowania z rodakami z pracą i działalnością społeczną. I chociaż nie są zbyt nawykli do prac w polu, to całkiem nieźle sobie w końcu radzili. Czytaj dalej Zułów wymaga stałej troski