Odbyło się posiedzenie Rady Związku Polaków na Litwie

RADA ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
UCHWAŁA NR R-1/2018
W SPRAWIE ZWOŁANIA 15. ZJAZDU
ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
Wilno, 29 stycznia 2018 r.
Rada Związku Polaków na Litwie, kierując się art. 2.82. ust. 1 Kodeksu Cywilnego
Republiki Litewskiej, art. 7 Ustawy o asocjacjach,
art. 9 ust. 3, ust. 7, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 1, 2 Statutu ZPL, uchwala, co następuje:

W poniedziałek, 29 stycznia, w Wilnie odbyło się posiedzenie Rady Związku Polaków na Litwie. Podstawową kwestią, jaką miała omówić Rada, było przyjęcie Uchwały o zwołaniu kolejnego, 15. zjazdu Związku Polaków na Litwie. Trzyletnia kadencja obecnych struktur zarządzających Związkiem kończy się w maju br.

1. Zwołać zjazd Związku Polaków na Litwie 26 maja 2018 r. w Domu Polskim w Wilnie przy ul. Naugarduko 76.
1.1. Rejestrację delegatów rozpocząć o godz. 10:00.
1.2. Rejestrację delegatów zakończyć o godz. 11:00.
1.3. Obrady rozpocząć o godz. 11:10.
2. Ustalić termin zebrań sprawozdawczo-wyborczych:
2.1. zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach ZPL powinny się odbyć w terminie do 15 kwietnia 2018 r.;
2.2. konferencje sprawozdawczo-wyborcze w oddziałach ZPL powinny się odbyć w terminie do 15 maja 2018 r.
3. Ustalić, że delegatów na 15. zjazd ZPL wybierają koła powołane do dnia przyjęcia uchwały o zwołaniu zjazdu.
4. Ustalić przedstawicielstwo na 15. zjeździe ZPL z liczby członków zarejestrowanych kół do dnia przyjęcia uchwały o zwołaniu zjazdu:
4.1. koło ZPL niezależnie od liczebności wybiera 1 delegata;
4.2. koło liczące 30 osób i więcej wybiera kolejnych delegatów od 30 członków ZPL;
4.3. osoby wybrane na 14. zjeździe ZPL do Rady ZPL, Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowej są delegatami na 15. zjazd ZPL.
5. Ustalić tryb formowania Rady ZPL:
5.1. konferencja oddziału typuje do Rady 1 kandydata od 500 członków;
5.2. oddział liczący mniej niż 500 osób na swej konferencji sprawozdawczo-wyborczej typuje 1 kandydata do Rady.
6. Zobowiązać prezesów oddziałów i kół ZPL do przedłożenia w biurze Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie kopii protokołów zebrań i konferencji sprawozdawczo-wyborczych w ciągu 5 dni po ich odbyciu.

Prezes ZPL Michał Mackiewicz

Członkowie Rady po dyskusji nad projektem Uchwały, jednogłośnie głosowali za przyjęciem powyżej zamieszczonej Uchwały.

Na posiedzeniu omówiono też sprawę zorganizowania tego roku polskiej parady w Wilnie. Członkowie Rady byli jednomyślni w tej kwestii, by tego roku – jubileuszowego dla Litwy i Polski – obchodzących 100-lecie odzyskania niepodległości pochód się odbył tradycyjnie w pierwszych dniach maja – świętując Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja. Ustalono, że przemarsz odbędzie się w sobotę, 5 maja. Zarząd Główny ZPL ma powołać komitet organizacyjny polskiego święta, który zadba o przeprowadzenie parady. Organizatorzy nawołują rodaków do aktywnego udziału w święcie i proszą o nieorganizowanie tego dnia innych imprez.

Podczas posiedzenia Rady zostały też omówione inne bieżące sprawy.

Posiedzenie Zarządu Głównego ZPL

We środę, 3 kwietnia, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Omówiono na nim uczczenie rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem: uczestnictwo członków ZPL we Mszy św. poświęconej pamięci ofiar w Wilnie oraz oddanie hołdu poległym przy steli i dębie ku ich czci w Alei Pamięci Narodowej w Zułowie.

Na posiedzeniu omówiono również przebieg obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Uzgodniono, że uroczysty pochód odbędzie się 4 maja – w sobotę – w Wilnie. Tradycyjny przemarsz planowany jest ulicami Wilna od placu przy Sejmie RL do Ostrej Bramy, gdzie będzie odprawiona Msza św.

Członkowie Zarządu Głównego nawołują koła i oddziały Związku, AWPL, społeczności szkół i uczelni, zespołów artystycznych oraz stowarzyszeń i organizacji zrzeszających Rodaków do aktywnego udziału w przemarszu, podczas którego nie powinno zabraknąć atrybutyki narodowej, świątecznych haseł i akcentów, strojów ludowych. Na posiedzeniu ustalono, że przygotowaniami do swięta będzie kierował komitet organizacyjny, w którego składzie znajdą się aktywiści z poszczególnych oddziałów ZPL.

Posiedzenie Zarządu Głównego ZPL

We wtorek, 26 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Członkowie ZG ZPL dyskutowali na temat obchodów jubileuszu 25-lecia Związku Polaków na Litwie, który nastąpi w maju 2014 roku.

Podczas spotkania podjęto decyzję o przygotowaniu regulaminu obchodów, który po omówieniu i zatwierdzeniu przez Radę i Zarząd zostanie opublikowany w „Naszej Gazecie”.

Członkowie ZG ZPL omówili również temat obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą w maju bieżącego roku.

Postanowiono, że w ramach centralnych obchodów święta dnia 4 maja, w sobotę, odbędzie się uroczysta akademia oraz koncert. Zostanie również zorganizowany pochód ulicami Wilna, w którym wezmą udział członkowie oddziałów i kół Związku Polaków na Litwie oraz zostaną zaproszone inne organizacje społeczne i instytucje polskie działające na Litwie, jak też wszyscy chętni wzięcia udziału w uroczystościach.

Zarząd Główny ZPL