Matura z polskiego – wyrazem szacunku dla ojczystego języka

6 czerwca br. maturzyści szkół z polskim językiem nauczania na Litwie składali egzamin dojrzałości z języka ojczystego. Przystąpiło do niego 1097 abiturientów, którzy w ten sposób wyrazili swój szacunek dla języka i kultury polskiej, w której się wychowywali i kształcili w ciągu dwunastu lat.

Chociaż już od szesnastu lat egzamin z języka polskiego nie jest obowiązkowym na maturze – w 1998 roku decydenci od oświaty skreślili go z listy egzaminów obowiązkowych, na której w ostatecznym wyniku pozostał jedynie sprawdzian z języka litewskiego. Obecnie Ministerstwo Oświaty i Nauki planuje, że już w przyszłym roku na nią powróci egzamin z języka angielskiego oraz rozważa się możliwość (domagają się tego uczelnie) przywrócenia statusu obowiązkowego dla matematyki. Prawda, mówi się też o tym, że obowiązywać będzie tych maturzystów, którzy mają zamiar podejmować studia. Niestety, o przywróceniu należytego statusu językowi ojczystemu raczej się nie dyskutuje. W szkołach rosyjskich i gimnazjum białoruskim sprawę tę traktuje się raczej jako osobistą decyzję młodzieży.

Jak wiemy – w szkołach z polskim językiem nauczania – egzamin odbywa się na mocy decyzji rad szkolnych. I jak dotychczas decyzje ich są przykładem dojrzałości społeczności szkolnej, która składa się z uczniów, nauczycieli i rodziców. Matura z języka ojczystego jest logicznym uwieńczeniem decyzji rodziców o tym, by ich dzieci dorastały i kształtowały swoją świadomość w orbicie rodzimej kultury.

Egzamin maturalny z języka polskiego nadal składa się z trzech części (przypomnieć warto, że sprawdzian na maturze z języka litewskiego już drugi rok z rzędu nie dzielony na „państwowy” i „ojczysty” – czyli ujednolicony – odbywa się jedynie w postaci pracy pisemnej – wypracowania). Sprawdzian ustny dwunastoklasiści mieli jeszcze w kwietniu-maju, zaś podczas egzaminu pisemnego, który trwał 4 godziny, musieli sobie poradzić z testem – wykazać się zrozumieniem tekstu oraz napisaniem rozprawki czy też dokonania interpretacji, których objętość mieści się w granicach 250-400 słów.

Tego roku na egzaminie dojrzałości uczniowie polskich szkół mieli do wyboru następujące tematy: 1. Dlaczego wiele wybitnych dzieł literatury polskiej powstało na obczyźnie? Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów. 2. Najciekawszy i najwyrazistszy bohater utworu dramatycznego. Uzasadnij swój sąd. 3. „Trudno w dziejach literatury o przykład podobnego oczarowania narodu” (prof. L. Ludorowski o H. Sienkiewiczu). Omów nieustającą atrakcyjność pisarstwa Henryka Sienkiewicza, odwołując się do odpowiednich utworów. Dotyczyły one rozprawek. Zaś do interpretacji mogli wybrać: 1. Interpretacja wiersza Adama Mickiewicza „Grób Potockiej”. 2. Interpretacja fragmentu dramatu Sławomira Mrożka „Emigranci”.

Jak wynika z powyższego wykazu tematów prac pisemnych, raczej każdy maturzysta mógł wybrać coś dla siebie i pomyślnie przejść przez ten sprawdzian. Wyniki zaś będą wiadome już 19 czerwca.

Święto Pierwszoklasisty w Landwarowie

W piątek, 21 października w Szkole Średniej im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie odbyło się tradycyjne Święto Pierwszoklasisty. Głównym organizatorem święta jest Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie.

W imprezie udział wzięli uczniowie pierwszych klas z polskich szkół rejonu. Każda szkoła przygotowała na święto popisowy numer, oczywiście, nie zapominając o dobrym humorze i oczekiwaniu na dobrą zabawę i interesującą przygodę.

Imprezy prowadziła Dobra Wróżka, która inaugurując święto na scenę zaprosiła szkolny chórek „Kolorowe nutki”. Czytaj dalej Święto Pierwszoklasisty w Landwarowie