Regulamin konkursu radiowego

22 stycznia 2013 roku wypada 150 rocznica powstania styczniowego, w związku z tym wileński miejski oddział Związku Polaków na Litwie ogłasza konkurs radiowy wiedzy o powstaniu styczniowym.

Regulamin konkursu radiowego

Organizator: wileński miejski oddział Związku Polaków na Litwie

Patronat medialny: radio „Znad Wilii”

W związku ze 150 rocznicą powstania styczniowego miejski oddział Związku Polaków na Litwie i Radio „Znad Wilii” ogłaszają konkurs radiowy wiedzy o powstaniu styczniowym.

1. Cele konkursu:

Uczczenie 150 rocznicy powstania styczniowego. Upowszechnienie pamięci o powstaniu i jego znaczeniu w historii Polski.

Zaciekawienie społeczności Wileńszczyzny (szczególnie młodzieży) historią Polski oraz zachęcenie do świadomego jej poznawania.

Pogłębienie poczucia przynależności narodowej wśród młodzieży szkół polskich w Wilnie.

2. Konkurs rozgrywany będzie od 21 do 26 stycznia.

3. Każdego dnia, sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty), na antenie Radia „Znad Wilii” będą zadane 3 pytania.

4. Za każdą poprawną odpowiedź słuchacz otrzymuje jeden punkt. Jednego dnia można dzwonić i odpowiadać wielokrotnie.

5. 26 stycznia na antenie radia „Znad Wilii” nastąpi podsumowanie punktów zebranych przez uczestników poszczególnych edycji oraz ogłoszenie zwycięzców.

6. Jeżeli kilku uczestników uzbiera równą liczbę punktów, wówczas wyższe miejsce zdobywa ten, kto wcześniej przystąpił do konkursu (wcześniej otrzymał pierwszy punkt).

7. Jeżeli osoba udzielająca poprawnej odpowiedzi,  jest/była uczniem, rodzicem bądź nauczycielem szkoły miasta Wilna, podaje nazwę placówki, z którą jest związana. Miejska szkoła, z ktorej największa liczba osób udzieli poprawnych odpowiedzi, otrzyma dodatkowe punkty w konkursie międzyszkolnym, poświęconym powstaniu styczniowemu.

8. Nagrody do odebrania w radiu „Znad Wilii”, wg  obowiązujących w radiu zasad .

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Związku Polaków na Litwie  www.zpl.lt, jak też na stronie radia „Znad Wilii” www.znadwilii.lt.

10. Jury przyzna następujące nagrody:

     1-3 miejsca odtwarzacze mp3;

     4-10 miejsca pamięć usb

11. Udział w konkursie oznacza zgodę na stosowanie się do wszystkich postanowień tego regulaminu.

12. Interpretacji regulaminu dokonują organizatorzy.

13. Szczegółowej informacji można zasięgnąć pod adresem

konkurs_zpl@inbox.lt

Walery Jagliński

Regulamin konkursu międzyszkolnego

22 stycznia 2013 roku wypada 150 rocznica powstania styczniowego, w związku z tym wileński miejski oddział Związku Polaków na Litwie ogłasza międzyszkolny konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym.

Regulamin konkursu

Organizator

Wileński miejski oddział Związku Polaków na Litwie

Cele i zadania konkursu

Uczczenie 150 rocznicy powstania styczniowego. Upowszechnienie pamięci o powstaniu i jego znaczeniu w historii Polski.

Zaciekawienie społeczności Wileńszczyzny (szczególnie młodzieży ze szkół Wilna) historią Polski oraz zachęcenie do świadomego jej poznawania.

Pogłębienie  poczucia przynależności narodowej wśród młodzieży szkół polskich w Wilnie.

Termin realizacji

Styczeń – luty 2013

Uczestnicy

Uczniowie 9-10 klas szkół miasta Wilna.

Przebieg konkursu

Każda szkoła spośród uczniów klas 9-10 wytypuje jedną drużynę składającą się z 5 osób.

Konkurs międzyszkolny składa się z dwóch części: pracy domowej oraz testu historycznego.

Praca domowa jest wykonywana przed testem historycznym. Drużyny mają zrealizować prezentację / film na temat powstania styczniowego oraz napisać esej na temat wybranego bohatera powstania styczniowego.

Prezentacja ma być wykonana za pomocą programu Microsoft PowerPoint bądź innego programu zgodnego z formatem wyżej wymienionego. Czas trwania prezentacji/filmu do 10 min. Komisja przy ocenie pracy pod uwagę weźmie: zgodność faktów historycznych, sposób przedstawienia, użyteczność materiałów, przestrzeganie ogólnych zasad tworzenia prezentacji / filmu.

Temat eseju – dowolnie wybrany bohater powstania styczniowego. Objętość pracy maksymalnie 3 strony formatu A4 (bez strony tytułowej). Praca ma być pisana w redaktorze tekstowym zgodnym z Microsoft Word. Komisja oceniając pracę pod uwagę weźmie: zgodność faktów historycznych, sposób przedstawienia, użyteczność materiałów, przestrzeganie ogólnych zasad pisania wypracowania.

Praca domowa ma być dostarczona komisji sprawdzającej na dzień pisania testu historycznego o tematyce powstania styczniowego. Prace należy nagrać na płytkę CD bądź DVD, esej zaś ma być dostarczony również w formie papierowej.

Do testu historycznego przystąpi jedna osoba z każdej drużyny (szkoły).

Test historyczny będzie dotyczył przebiegu powstania styczniowego, jak również przyczyn jego wybuchu oraz skutków.

Pisanie testu historycznego jest przewidziane na drugą połowę lutego, o dokładnym miejscu i terminie szkoły będą poinformowane w późniejszym terminie.

Punktacja:

Maksymalnie w konkursie można zdobyć 100 punktów

Za rozprawkę maksymalnie 30 punktów.

Za prezentację / film maksymalnie 35 punktów.

Za test historyczny maksymalnie 30 punktów.

W konkursie radiowym maksymalnie 5 punktów

Konkurs międzyszkolny poprzedzi promujący go konkurs radiowy. Od 21 stycznia (poniedziałek) do 26 stycznia (sobota) 3 razy dziennie po krótkiej notatce historycznej zostanie zadane pytanie na temat powstania. 26 stycznia po podsumowaniu punktów zostaną wyłonieni 3 zwycięzcy. Szkoły, z których największa liczba osób udzieli poprawnych odpowiedzi, otrzymają dodatkowe punkty w konkursie. Za pierwsze miejsce – 5 punktów, za drugie – 3 punkty, za trzecie – 1 punkt.

Podczas imprezy końcowej, która odbędzie się w końcu lutego, dla uczestników drużyn, a także dla ich kolegów ze szkół zostaną zaprentowane najlepsze prace twórcze drużyn oraz wyłonione i nagrodzone najlepsze dryżyny. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Termin imprezy końcowej przewidziany jest na drugą połowę lutego, tydzień po napisaniu przez uczniów testu. O dokładnym miejscu i terminie szkoły będą poinformowane w późniejszym terminie.

Szkoły są proszone o rejestrację drużyn do 1 lutego.

Rejestrując drużynę należy podać: nazwę szkoły, nazwiska, imiona oraz klasy pięciu uczniów, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz telefon opiekuna drużyny.

Informacje nalezy przesłać pod adres: konkurs_zpl@inbox.lt

Szczegółowej informacji można zasięgnąć pod adresem

konkurs_zpl@inbox.lt

Walery Jagliński