Odpust św. Bartłomieja

Wisagiński Oddział Związku Polaków na Litwie w ciągu lat swojej działalności dorobił się wielu pięknych tradycji, wśród których wspaniałymi okazjami do masowych spotkań rodaków jest majówka w Kukutanach, gdzie na łąkach na terenach byłych wsi co roku odbywa się wesoła zabawa z udziałem gości i zespołów artystycznych. Z kolei we wsi Gajdy, tradycyjnie jest świętowany odpust św. Bartłomieja.

Właśnie w tym dniu, w miejscowym kościółku pod wezwaniem Jezusa Ukrzyżowanego już czwarty rok z rzędu jest odprawiana Msza św. w języku polskim przez księdza Algisa Vaickūnasa, który pełni posługę kapłańską również dla mieszkańców wsi Poszki i Rymszany. Niestety, kościółek ten od ponad dziesięciu lat nie ma organisty, więc jego rolę podczas spotkań rodaków na wspólną modlitwę pełni Swietłana Mikelskaitė, która jest kierownikiem zespołu „Tumielanka” z Wisagini. Również tego roku podczas Mszy św. zespolacy śpiewali religijne pieśni i uświetnili swym udziałem modlitwę.

W dalszej części świątecznego dnia w Gajdach na zebranych licznie rodaków, którym przewodziła prezes miejscowego koła ZPL Janina Jackiewicz, czekał poczęstunek na plebanii oraz koncert „Tumielanki”. Jeszcze jedną okazją do świętowania tego dnia był jubileusz, jaki obchodził jeden z miejscowych mieszkańców – Jan Świdyński. Piękny jubileusz seniora obchodzono zgodnie i wesoło, życząc panu Janowi wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze.
Członkowie Wisagińskiego Oddziału ZPL (prezes Zygfryd Binkiewicz) wiele uwagi w swej działalności udzielają podtrzymywaniu tradycji, zachowaniu więzi pomiędzy rodakami.