Obradował nowy Zarząd

W miniony czwartek na pierwsze swoje posiedzenie po odbytej sprawozdawczo-wyborczej konferencji zebrał się Zarząd Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL. Zebranych prezesów stołecznych kół Związku witał nowy prezes Marek Kubiak oraz dwójka zastępców: Krystyna Zimińska i Edyta Tamošiūnaitė.

Porządek dnia zakładał omówienie kilku tematów: podział w kołach przyznanych kwot na cele charytatywne, które oddział otrzymał poprzez Ambasadę RP w Wilnie; przeprowadzenie tradycyjnej zabawy świątecznej – choinki – dla dzieci i wnuków członków oddziału oraz wybory Rady.

Ustalono, że zarówno paczki żywnościowe, jak i sprzęt AGD, zostaną przeznaczone dla tych członków Związku, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Choinkę, pomimo propozycji wiceprezes Edyty Tamošiūnaitė zmiany formy świątecznego spotkania, postanowiono zachować w tradycyjnym formacie: zaprezentowania bajki, którą tego roku wystawi Polski Teatr w Wilnie (kierownik Irena Litwinowicz) oraz wręczenia dzieciom paczek ze słodyczami.

Po dość emocjonalnym omawianiu dwóch tematów, wybór Rady Miejskiego Oddziału odbył się, rzec można, z marszu: zaproponowani przez kierownictwo oddziału kandydaci (których liczba została zmniejszona po wyjaśnieniu, że Rada ma się składać z 9 osób wraz z prezesem i jego dwoma zastępcami): Janina Stupienko, Wanda Krawczonok, Rajmund Klonowski, Czesław Litwinowicz, Edward Kiejzik oraz Władysław Wojnicz zostali zaaprobowani przez członków Zarządu.

Ponadto członków Zarządu ciekawiły obchody 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz to, jakie najbliższe i dalsze plany pracy ma nowe kierownictwo oddziału. Marek Kubiak powiedział, że konkretne plany jeszcze się krystalizują, ale zapewniał, że praca oddziału ma być aktywniejsza i, między innymi, będzie skierowana na poznawanie naszej chlubnej historii. Członkom Zarządu podano adres strony internetowej stołecznego oddziału: zplwilno@gmail.com.