Nad Bałtykiem – podsumowano wyniki

Sprawozdawczo-wyborczą konferencję Kłajpedzkiego Oddziału Związku Polaków na Litwie poprzedziły, zgodnie ze statutem, zebrania w kołach.

Składając sprawozdanie z działalności za ubiegłą kadencję, prezes koła „Bałtyk” Waleria Żotkiewicz zaakcentowała inicjatywy i święta, w których jego członkowie brali aktywny udział. Zjednoczeni w „Bałtyku” rodacy wyróżniają się dużym zaangażowaniem. Uczestniczyli w festiwalu „Dzień Narodowości”, brali udział w zorganizowaniu polskiego kiermaszu, w noworocznym spotkaniu dla dzieci i dorosłych oraz w takich imprezach jak „Dzień Polonii”, obchody Święta Niepodległości Polski oraz założenia Kłajpedzkiego Oddziału ZPL. Prezes podziękowała najbardziej oddanym członkom: Włodzimierzowi Beglikowi, Janowi Miłkowskiemu, Wandzie Jupatowej.

Podczas wyborów prezesa, na kolejną kadencję (jednogłośnie) poparto kandydaturę dotychczasowej prezes – Walerii Żotkiewicz.

Koło ZPL „Centrum”, liczące 10 członków, w ciągu minionych lat pracowało pod przewodnictwem Eliny Mitrofanienkowej. Najaktywniejsi w pracy koła byli: prezes oddziału Liulita Sulcienė, Ała Zaborowska, Damian Michałowski, Dominika Sulcaitė.

Członkowie koła po raz kolejny wyrazili zaufanie Elinie Mitrofanienkowej i to ona została prezesem koła na kolejną kadencję.

Koło „Leśne” liczy 7 członków. Składając sprawozdanie z pracy w ciągu trzech minionych lat, prezes Sergiusz Solański podziękował najbardziej aktywnym kolegom: Janinie Didikienė i Rimantasowi Rubavičiusowi. To oni reprezentowali koło „Leśne” zarówno podczas narodowych świąt, jak i inicjatyw skierowanych na pielęgnowanie tradycji, organizując np. zapusty.
Członkowie koła po raz kolejny powierzyli jego kierownictwo koledze Sergiuszowi Solańskiemu.

W kole „Skowronek” zaszły zmiany na stanowisku prezesa. Jego dotychczasowa prezes Olga Vaisiauskienė-Dziawgo po złożeniu sprawozdania podała się do dymisji. Więc głosowano (jednogłośnie) za powierzeniem obowiązków prezesa Wilhelminie Anochinej. Nie był to przypadkowy wybór – należy ona – obok Stanisławy Piszniuk i Bogdana Obłoczyńskiego – do najaktywniejszych członków „Skowronka”.

Koło „Żardzie” może być dumne ze swojej prezes Eleonory Lucenko. Nie tylko aktywnie kieruje kołem, ale też jest inicjatorem i organizatorem ciekawych inicjatyw, autorem interesujących scenariuszy świąt. Pani Eleonora była zaangażowana w organizowanie noworocznej imprezy dla dzieci i zadbała o dobór polskiej muzyki, przygotowanie wierszy i zagadek. Z kolei w programie rozrywkowym dla dorosłych, dzięki jej inicjatywie znalazły się oryginalne pozdrowienia, brzmiały polskie piosenki, głowiono się nad łamańcami językowymi. Interesujący był też referat, który Eleonora przygotowała na Dzień Polonii; zachęciła też kolegów, by opowiedzieli o tym, co ich najmocniej łączy z Polską. Wielce pomocne w pracy pani prezes były Zenona Fedczenko i Sofija Ostrovskytė. Eleonora Lucenko została jednogłośnie wybrana na prezesa koła również na kolejną kadencję.

Sprawozdawczo-wyborcza konferencja Kłajpedzkiego Oddziału Związku Polaków na Litwie zgromadziła 35 delegatów. Po wybraniu prowadzących konferencji, delegaci wysłuchali sprawozdania prezes oddziału Liulity Sulcienė.

Prezes wymieniła zrealizowane projekty, organizowane imprezy, poinformowała członków oddziału o zbliżających się obchodach majowych świąt oraz mającym się odbyć XV zjeździe ZPL. Liulita Sulcienė nakreśliła również preliminarny plan działalności rodaków nad Bałtykiem w dalszej perspektywie.

Po wysłuchaniu wystąpienia Liulity Sulcienė, przystąpiono do zgłaszania kandydatów na stanowisko prezesa oddziału. Zaproponowano trzy: Liulity Sulcienė, Eleonory Lucenko oraz Włodzimierza Beglika. Po zrezygnowaniu z kandydowania przez Lucenko i Beglika, jako jedyna na ponowne objęcie stanowiska prezesa została Liulita Sulcienė. Głosowało na nią 34 delegatów, jeden głos był przeciw. Liulita Sulcienė została prezesem oddziału na następną kadencję. Podczas konferencji zatwierdzono też delegatów na XV zjazd ZPL.