Tyś kapłan na wieki!

– słowa te nad głowami czcigodnych księży: prałata Józefa Obrembskiego i księdza dziekana Józefa Aszkiełowicza zabrzmiały przed 77 i 25 laty. Opatrzność Boża tak pokierowała, że ci dwaj kapłani spotkali się na posłudze duchowej w Mejszagole. Ksiądz prałat Józef Obrembski – nestor kapłanów Wileńszczyzny, świadek jej wzlotów i upadków, sługa Boży, który przez dziesiątki lat miał dla każdego słowo otuchy i miłości. I miłością tą zjednywał i uczył, że tak żyć się powinno. Nie w dobrach doczesnych, a skarbach duchowych: wierze, prawdzie, uczciwości i polskości, że to procentuje zarówno na tym padole jak i u Pana Boga. Ksiądz prałat jest znany i lubiany jak Wileńszczyzna długa i szeroka.Tak samo ludzie szacunkiem darzą księdza dziekana Józefa Aszkiełowicza, bo w parafiach Wileńszczyzny, gdzie mu przyszło głosić słowo Boże, zaskarbił sobie miłość i zaufanie wiernych: za mocną wiarę i słowa, i czyny. Bo sam każdego dnia jest przykładem jak mamy żyć. Ta ludzka miłość i przywiązanie były widać ubiegłej soboty na każdym kroku w podwileńskim miasteczku – tak niedużym, a tak ważkim duchowo. Uroczysta Msza św., piękne i serdeczne słowa życzeń, kwiaty, uśmiechy i pieśni oraz tańce – wszystko to dla kochanych kapłanów, jako wdzięczność za ich życie dla Boga i ludzi.

Przestrzeganie praw mniejszości polskiej na Litwie. Raport Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Polacy są największą mniejszością narodową na Litwie. Według ostatniego spisu ludności (2001 r.), nasi rodacy stanowią niemal 7% ludności Litwy (235 tys.). Z czego w rejonie solecznickim mieszka 31 tys. Polaków (80% ogółu ludności), trockim – 12 tys. (33% ludności). Najwięcej Polaków – 104 tys. mieszka w Wilnie (19%). Co piąty mieszkaniec Wilna deklaruje więc polską narodowość. Zdecydowana większość (85%) posługuje się na co dzień językiem polskim.

Podpisany w 1994 r. Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy jednoznacznie mówi o prawach mniejszości. Mniejszość polska spełnia też wszystkie kryteria Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych (ratyfikowanej przez Litwę w 2000 r.), takie jak autochtoniczność, zwartość zamieszkania, czy liczebność mieszkańców, by stosować wobec niej standardy europejskie w pełnym zakresie. Niestety, tak nie jest. Czytaj dalej Przestrzeganie praw mniejszości polskiej na Litwie. Raport Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski

6 kwietnia 2009 r. w wieku 84 lat odszedł współzałożyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Prawnik, doradca komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej, współtwórca statutu „Solidarności”, uczestnik „okrągłego stołu”, pierwszy Marszałek Senatu III Rzeczypospolitej, minister edukacji narodowej, ostatnio doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii.

Andrzej Stelmachowski urodził się 28 stycznia 1925 r. w Poznaniu. W okresie okupacji był żołnierzem Armii Krajowej. Studia prawnicze odbywał na tajnym Uniwersytecie Warszawskim w latach 1943-1944 oraz na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1945-1947, gdzie doktoryzował się w 1950 r. Był profesorem prawa rolnego i cywilnego. Czytaj dalej Zmarł prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski