Litwa, Zułów, Bitwa Warszawska – stulecie sławy i chwały