Stulecie Odrodzenia Polski „Dwie dekady Niepodległej w Wilnie” Konkurs dla każdego

Szanowni Państwo!
Witając 100. rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego redakcja „Naszej Gazety” ogłasza konkurs wiedzy historycznej z okresu dwóch dekad Niepodległej w Wilnie.

Okres dwudziestolecia międzywojennego w Wilnie i na terenach Wileńszczyzny znajdujących się dziś w granicach Litwy jest wielce niejednoznacznie oceniany przez historyków i polityków litewskich. Retoryka „okupacji” jest ciągle żywa, to ona tragicznie zaciążyła na stosunkach i losach Litwy i Polski w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia oraz kładła (miejmy nadzieję, że możemy używać tego określenia w czasie przeszłym) cień na relacje odradzających się po sowieckim zniewoleniu państw.

Jednak równolegle z politycznymi realiami Wilno w dwudziestoleciu międzywojennym przeżywało okres odradzającego się po ponad wiekowym carskim zaborze miasta.

Odnosząc się do określenia „okupacja”, należy zaakcentować: większość mieszkańców miasta i jego okolic stanowili Polacy; ofiarą swojej krwi i życia przyczynili się do obrony tych terenów przed bolszewicką nawałnicą, tym samym odsuwając o dwa dziesięciolecia sowietyzację; swą pracą i działalnością sprawili (wraz z przedstawicielami innych narodowości tradycyjnie zamieszkujących te wielokulturowe tereny), że następował rozwój i rozkwit miasta, co wcale nie było łatwe po rozbiorach i spustoszeniach I wojny światowej i wojnie z bolszewikami.

Współcześni mieszkańcy Wilna, Wileńszczyzny i Litwy wbrew przyklejanym niedawnym dziejom etykietkom powinni znać przynajmniej te fakty z historii polskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego Wilna, które miasto na trwale umiejscowiło w kulturze i historii Polski i Litwy, Europy i świata.

Poszukiwanie odpowiedzi na 15 konkursowych pytań, które Państwu zadamy, dla jednych będzie powtórką znanych faktów, dla innych – ich poznawaniem. Tak z oddzielnych segmentów pamięci będziemy mogli stworzyć pełniejszy obraz dwóch dekad Niepodległej w Wilnie.

Zapraszamy wszystkich miłośników dziejów minionych do udziału w naszym konkursie, byśmy mogli na Wieszcza pytanie: „Znasz li ten kraj?” dać odpowiedź: „Znam!”.

Poniżej zamieszczamy 15 pytań dotyczących znaczących wydarzeń, które miały miejsce w Wilnie w okresie dwóch dekad Niepodległej – międzywojniu.

Konkurs jest adresowany do obywateli Litwy, dla których polskie karty w historii Wilna są interesujące i bliskie.

Odpowiedzi mogą być indywidualne lub zbiorowe. Wiek uczestników konkursu nie jest reglamentowany.

Swoje odpowiedzi możecie Państwo nadsyłać do 7 listopada br. (decyduje data wysłania). Podsumowanie konkursu nastąpi 12 listopada, a o wynikach zostaniecie Państwo poinformowani w kolejnym numerze „Naszej Gazety”, który ukaże się 14 listopada. Tam też znajdziecie informację o uroczystości podsumowania konkursu i wręczenia nagród.
Odpowiedzi możecie Państwo przesyłać pocztą na adres: Wilno, ul. Naugarduko 76, lub drogą e-mailową: naszagazeta@zpl.lt z dopiskiem „Na konkurs”. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, wieku, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konkursie. Czekają na Państwa miłe chwile poznawania dziejów oraz atrakcyjne nagrody. Konkurs jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą poprzez Fundację „Oświata Polska za Granicą”.

Liczymy na Państwa aktywny udział, poprawne odpowiedzi i radość z wygranych atrakcyjnych nagród!

Pytania konkursowe:

 1. Drugi, największy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zamknięty przez carskich zaborców, został reaktywowany w okresie międzywojnia w Wilnie. Kiedy to nastąpiło i czyje imię nadano Wileńskiej Alma Mater. Kto z przedstawicieli najwyższych władz państwowych RP wziął udział w ceremonii otwarcia Uniwersytetu?
 2. Kto z wybitnych polskich twórców: malarzy, fotografików swoim talentem przyczynił się do tworzenia symboliki miasta i jego uniwersytetu oraz utrwalił za pomocą obiektywu Wilno i jego okolice?
 3. Kiedy miała miejsce koronacja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej koronami papieskimi i jaki tytuł uzyskała Wileńska Madonna?
 4. Powstawanie rozgłośni radiowych – to ważne wydarzenie w okresie międzywojnia. Kiedy powstała rozgłośnia w Wilnie, którą z kolei była na terenie II RP i gdzie się znajdowała?
 5. Największa powódź w dwudziestoleciu międzywojennym w Wilnie przyczyniła się do znaczącego archeologicznego odkrycia. Kiedy miała miejsce i co wydobyła na jaw?
 6. Jakie wydarzenie symbolizujące solidarność wielonarodowej ludności Wilna doczekało się upamiętnienia w postaci pomnika nad Wilenką?
 7. W Wilnie powstał jeden z pierwszych ośrodków w RP badania i leczenia chorób nowotworowych. Podaj nazwisko uczonego i nazwę placówki, która tu powstała. Jaki los spotkał wybitnego naukowca?
 8. To w Wilnie zrodził się jeden z kultów religijnych, który dziś jest rozpowszechniony na całym świecie. Kto i w jaki sposób go zapoczątkował. Wymień nazwiska i daty?
 9. W okresie międzywojnia w Wilnie mieszkali i tworzyli wybitni polscy pisarze i poeci, w tym przyszli laureaci Nagrody Nobla. Wymień co najmniej trzech?
 10. Pomnik któremu z Wieszczów narodowych pomimo wielu starań i proponowanych projektów nie stanął w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Gdzie ustawiono jego makietę, z czego była zrobiona i jaki los ją spotkał?
 11. Marszałek Józef Piłsudski darzył Wilno szczególną miłością. Kiedy jego serce zostało przywiezione do Wilna i gdzie tymczasowo je umieszczono oraz kiedy spoczęło w Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie?
 12. W okresie międzywojnia do Wilna zostały sprowadzone prochy wybitnego historyka, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, nauczyciela Adama Mickiewicza. O kim mowa, kiedy to wydarzenie miało miejsce i na jakim cmentarzu spoczął uczony, którego imię nosi dziś jedno z wileńskich gimnazjów?
 13. W Wilnie pobierał nauki szkolne jeden z pionierów i asów polskiego lotnictwa. O kim mowa i jakich wyczynów dokonał wraz ze swym kolegą pilotem-inżynierem?
 14. W międzywojniu polski przemysł stawiał pierwsze kroki. W Wilnie m.in. powstała fabryka produkująca nowoczesne aparaty. O jakich urządzeniach mowa. Jak nazywał się zakład, gdzie się znajdował i jaki los go spotkał?
 15. Był jednym z wybitnych architektów i rzeźbiarzy początku XX wieku, którego dzieła znajdziemy m.in. w Krakowie i Wilnie. Stworzył pomnik, który wbrew działaniom kolejnych okupantów, skierowanym na zniszczenie chrześcijańskiej symboliki górującej nad miastem, został odrodzony. Był żołnierzem polskiej Samoobrony Wileńskiej i bronił miasta przed bolszewikami w 1919 roku. Wymień nazwisko twórcy, nazwy wymienionych pomników. Podaj datę jego śmierci i miejsce spoczynku?

15 odpowiedzi do “Stulecie Odrodzenia Polski „Dwie dekady Niepodległej w Wilnie” Konkurs dla każdego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.