Eliminacje do XXV edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie

22 listopada 2018 r. w Domu Polskim w Wilnie odbędą się eliminacje do XXV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.
W wileńskich eliminacjach mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach.
Eliminacje odbędą się w dwóch częściach:

 1. 22 listopada o godz. 10:00 udział biorą soliści i zespoły szkolne oraz młodzieżowe;
 2. 22 listopada o godz. 17:00 – zespoły i soliści dorośli.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy eliminacji zobowiązani są do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek (soliści i duety – dwóch), w tym koniecznie jednej tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki, a wykonywane zwrotki należy ograniczyć do trzech.
 2. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.
 3. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór powinien być wykonany a capella.
 4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
  Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe oceny jury, będą zaproszeni na wyjazd do Polski na XXV Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w styczniu 2019 r. w Będzinie.
  Kierownicy i dyrygenci najlepszych zespołów oraz chórów otrzymają propozycję udziału w warsztatach wokalnych w Ostródzie organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia WSPÓLNOTA POLSKA w dniach 27-30 grudnia br. Uczestnicy będą uhonorowani dyplomami poświadczającymi ukończenie warsztatów.
  Zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie prosimy o wypełnienie karty złoszenia i nadesłanie jej do 12 listopada br.

Organizatorzy – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.