Warsztaty w gościnnej Ostródzie

W dniach 23-26 sierpnia tego roku w Domu Polonii w Ostródzie odbyły się warsztaty wokalne dla laureatów i uczestników III edycji wileńskiego konkursu piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”, organizowanego przez Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie. Przypomnijmy, że tegoroczny finał konkursu miał miejsce 29 maja. Wzięło w nim udział 15 uczestników: soliści, duety, zespoły. Grand Prix konkursu zdobyła Faustyna Zawalska, I miejsce – Justyna Stankiewicz, II – Katarzyna Szydłowska, III – Monika Rynkiewicz. Wyróżniono zespoły: „Cztery Plus” oraz „Volk Vibes”.

W ostródzkich warsztatach wzięli udział uczestnicy i laureaci konkursu wileńskiego (szkoda, że nie wszyscy mogli skorzystać z oferty ze względu na wakacyjne plany) – uczniowie, studenci oraz ich instruktorzy z Litwy. Oprócz uczestników konkursu, z oferty szkoleniowej w gościnnej Ostródzie skorzystali uczniowie z wileńskich gimnazjów: im. J. I. Kraszewskiego, im. Jana Pawła II – zespół „Ad Astra” (w którym, m.in., śpiewa Ewelina Wołoskowa – uczestniczka konkursu), Liceum im. A. Mickiewicza z instruktorką Mirosławą Salnik oraz z Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie wraz z instruktorką Aliną Balkuvienė.

W ramach zajęć, które prowadziła profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr hab. Honorata Cybula, pracowali oni nad techniką wokalną, interpretacją wybranych piosenek oraz umiejętnością śpiewania wielogłosowego w zespole. Te ostatnie zdobywali podczas prób zbiorowych, na których wspólnie pracowali nad interpretacją polskich pieśni patriotycznych, opracowanych przez wspaniałą panią doktor Honoratę Cybulę.
Wieczorami młodzi wokaliści brali chętnie udział w zajęciach sportowo-tanecznych Slavica Dance, które stanowią swoiste połączenie fitnessu i folkloru. Prowadziła je pani Małgorzata Kwacz.

Na zakończenie warsztatów wokalnych odbył się koncert galowy ich uczestników dla nauczycieli szkół polonijnych, którzy w tym czasie w Domu Polonii w Ostródzie też byli na szkoleniach zawodowych. Podczas koncertu chór, składający się z wszystkich uczestników warsztatów, pod batutą pani Honoraty Cybuli wykonał pieśni patriotyczne, natomiast soliści zaprezentowali swoje zwycięskie utwory. Końcowym akordem koncertu było wspólne wykonanie przez wokalistów i publiczność piosenki do słów Agnieszki Osieckiej „Ucz się polskiego”.

Gośćmi honorowymi koncertu galowego byli: prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz dyrektor Domu Polonii w Ostródzie Małgorzata Czeczora.

W imieniu uczestników warsztatów z Wilna, pragniemy podziękować wszystkim ludziom, którzy wspierają nasze pomysły i inicjatywy oraz pozwalają ziścić się marzeniom o tym, by na Litwie i w innych krajach brzmiała polska mowa i pieśń polska. Wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem: Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i osobiście jej prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dyrektor Domu Polonii w Ostródzie Małgorzaty Czeczory, doktor hab. Honoraty Cybuli.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.