W poszukiwaniu śladów przodków

W życiu większości ludzi w pewnym okresie nastaje czas, kiedy zaczynają poszukiwać swoich korzeni, czynią próby utworzenia drzewa genealogicznego swojego rodu, by móc lepiej zrozumieć wagę i znaczenie przodków. Zbierając wiadomości, próbując odtworzyć historię rodziny, bardzo ważne jest nie tylko poznanie historii oddzielnych osób, jednej linii przodków, ale też geograficznych, ekonomicznych, socjalnych, religijnych, narodowościowych aspektów ich rozwoju. Nie zawsze to się udaje. Ale jeżeli starania te wieńczy sukces, to po odkryciu swego pochodzenia, tożsamości, statusu rodziny, po odwiedzeniu i ujrzeniu miejsc, gdzie przodkowie od wieków mieszkali, poszukujący doznaje euforii.
Właśnie tak się stało z młodą rodziną z Polski, która w ubiegłym tygodniu gościła w Wędziagole. Na jej prośbę wędziagolanie odnaleźli, pokazali historyczne dokumenty, wspólnie udali się do Nartawy, Józefowa, Walerowa, Kazimierzowa, opowiedzieli o Lucjanowie i Julianowie (obecnie są to tereny miasta Kowna). Wszystko to było własnością, włościami znanej w naszej krainie rodziny właścicieli ziemskich Nartowskich – tu znajdowały się ich folwarki. Przedstawiciele młodej rodziny Zychowiczów z Warszawy są potomkami Nartowskich. Bardzo się ucieszyli, że tak wiele się dowiedzieli i mogli odwiedzić miejsca, gdzie mieszkali ich przodkowie – rodzina polskich właścicieli ziemskich Nartowskich. Dziękowali wędziagolanom za pomoc w poszukiwaniu śladów rodziny, wspólną podróż poszukiwawczą, która przyczyni się do odtworzenia historii rodu. Znalezione materiały pomogą wszechstronnie, bardziej szczegółowo spojrzeć na jego dzieje.
Przedstawiciel szlachetnego rodu Piotr Zychowicz przekazał wędziagolanom sagę rodu Nartowskich spisaną na 34 stronach. Wspomnienia dla przyszłych pokoleń napisała Helena z Nartowskich Kielczewska. To naprawdę wartościowy materiał historyczny, poszczególne wątki sagi wzbogacają wiedzę o życiu, kulturze polskiej szlachty, właścicieli ziemskich w naszej wędziagolskiej parafii w okresie I i II wojen światowych, który tragicznie zmienił losy tych szlachetnych ludzi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.