Ruszyły studia polonistyczne w Wilnie na Uniwersytecie Witolda Wielkiego

Informujemy, że ogłoszony nabór na kierunek „Pedagogika języka polskiego” z opcją wybrania „Pedagogiki języka angielskiego” w Wilnie skutkował przyjęciem 6 studentów, którzy już rozpoczęli naukę w Wilnie, jako studenci Uniwersytetu Witolda Wielkiego (VDU). Po ukończeniu 4-letnich studiów bakalarskich zdobędą stopień bakałarza nauk pedagogicznych i kwalifikację pedagoga.

Jest to efekt starań Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Będą mogli obok podstawowej specjalności (język polski) wybrać język angielski jako drugą podstawową specjalność. Więc po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają zawód nie tylko nauczyciela języka polskiego, ale też angielskiego.

Po długich perypetiach oraz zawikłanych debatach w sprawie reorganizacji uczelni wyższych, udało się zachować w Wilnie kierunek pedagogiczny z filologią polską już zamkniętego Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (LEU). Funkcjonuje jako wileńska filia polonistyki pedagogicznej Akademii Edukacji Kowieńskiego Uniwersytetu (VDU).

Po skomplikowanej reorganizacji LEU studenci z wcześniejszych lat polonistyki również kontynuują studia w Wilnie. W wyniku tego zachowano dotychczas działające dwa – mające różne ukierunkowania oraz na różnych uczelniach – odrębnie działające kierunki polonistyki.

A więc możemy cieszyć się, że dla polskiej młodzieży na Litwie pojawiła się bardzo dobra możliwość pogłębiania wiedzy z języka ojczystego w Wilnie zarówno na Wileńskim Uniwersytecie (VU), jak i w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (VDU).

Nie bacząc na starania osób zainteresowanych likwidacją tak potrzebnego do istnienia polskiego szkolnictwa na Litwie kierunku filologia polska i pedagogika – studia te działają. Zarazem jest to dobra możliwość do rozszerzenia Akademii Edukacji VDU i szykowania nauczycieli różnych przedmiotów do pracy w szkołach z polskim językiem nauczania.

Wileńskie Centrum Edukacyjne przy Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (VDU), szykujące nauczycieli do szkół mniejszości narodowych: jest to naszym celem oraz wyzwaniem i właśnie w tym kierunku trwają nasze systematyczne działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.