„Bon Pierwszaka” po raz trzeci

1 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się uroczyste wręczenie wyprawek dla uczniów klas pierwszych szkół z polskim językiem nauczania na Litwie w ramach akcji „Bon Pierwszaka”. Realizowana jest ona po raz trzeci i objęła tego roku 982 pierwszoklasistów. Przypomnieć warto, że fundowanie plecaków dla uczniów klas pierwszych i zerówek trwa już od kilkunastu lat. Jednak trzeci rok z rzędu wyprawki dla pierwszoklasistów dzięki wyasygnowaniu pokaźnych środków przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej stały się nie tylko bardzo atrakcyjne, ale też pozwalają znacznie odciążyć budżety rodzin, które muszą przygotować swoje pociechy do I klasy.
Tornister z pełnym wyposażeniem w przybory szkolne, plansza na biurko, zestaw śniadaniowy – wszystko to, czego potrzebuje uczeń rozpoczynający naukę w szkole. Ponadto tego roku na uroczyste wręczanie wyprawek do Wilna przybyła minister edukacji narodowej RP Anna Zalewska, wiceminister spraw zagranicznych RP Andrzej Papierz oraz szef Kancelarii Senatu RP Jakub Kowalski.

W sali DKP w Wilnie zebrali się przedstawiciele szkół z Wilna oraz rejonów wileńskiego i trockiego, zaś po południu wysocy goście z prezentami zawitali do Solecznik, gdzie również odbyła się uroczystość dla pierwszoklasistów, ich nauczycieli i rodziców, podczas której zebranych witał mer rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Zdzisław Palewicz.

Inaugurując świąteczne powitanie roku szkolnego w Wilnie, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski mówiąc o tym pamiętnym dniu dla tych, którzy rozpoczynają naukę w szkole, przypomniał też o dwóch ojczyznach dzieci polskich na Litwie i o tym, że Rzeczpospolita na przeciągu już trzeciego dziesięciolecia wspiera szkolnictwo polskie na Litwie.

Składając życzenia uczniom, nauczycielom i ich rodzicom z okazji początku roku szkolnego i wyrazów namacalnej troski ze stron władz Polski, Józef Kwiatkowski przywitał dostojnych gości, wśród których była ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, konsul generalny Marcin Zieniewicz, poseł na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR Czesław Olszewski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, wicemer Wilna, wiceprezes ZPL Edyta Tamošiūnaitė, dyrektor DKP, doradca społeczny premiera Litwy Artur Ludkowski, przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” – dyspozytora środków Senatu RP.

Zabierając głos minister Anna Zalewska na początku swego wystąpienia przypomniała o tragicznej dacie – początku II wojny światowej i zaprosiła zebranych do odśpiewania hymnu państwowego Polski. Minister zaakcentowała, że w bieżącym roku – setnej rocznicy odzyskania niepodległości – powstaje wiele programów i inicjatyw związanych z upamiętnieniem tej daty. Zaprosiła Polaków na Litwie do dołączenia się do jednej z nich – zaśpiewania wraz z całą Polską i rodakami na świecie 9 listopada o godzinie 11.11 czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” (przypomnieć warto, że 6 lipca, w Dniu Koronacji Mendoga, Litwini na całym świecie śpiewają hymn Litwy).

Minister zaakcentowała, że Polska wspiera rodaków mieszkających poza granicami kraju, bo czuje się odpowiedzialna za każdego Polaka. Życzyła też dzieciom, by ten rok szkolny był rokiem intensywnej pracy i radości z przyswajania wiedzy oraz świętowania wspaniałej rocznicy niepodległości.

Z kolei wiceminister Andrzej Papierz nawiązał do daty 31 sierpnia 1980 roku, do wydarzeń w Szczecinie, jego rodzinnym mieście, kiedy to stoczniowcy postawili się komunistom i całemu Związkowi Sowieckiemu. Przypomniał, że strajki w Gdańsku, Szczecinie organizowali, brali w nich udział potomkowie tych, którzy przyjechali z Wileńszczyzny, z dawnych Kresów, to ich siła zwyciężyła. Minęło prawie 40 lat od tamtych wydarzeń. Dziś, jak zaznaczył, „owocami wolności Polska dzieli się z państwem – tworzymy wielką rodzinę z wielką, wspaniałą tradycją i zwyciężymy”.

Szef Kancelarii Senatu RP Jakub Kowalski przekazał zebranym serdeczne pozdrowienia od marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Odnotował, że jednymi z najprzyjemniejszych chwil są te, kiedy mogą się przekonać, że przydzielane środki trafiają do polskich dzieci, rodzin.

Pakiet edukacyjny, który otrzyma każda polska szkoła na Litwie przedstawił prezes Fundacji „Wolne Dźwięki” Tomasz Staszewski. Do bibliotek szkolnych trafi komplet utworów o tematyce historycznej, by przywrócić pamięć o autorach, wydarzeniach i postaciach, które były wykreślane z naszej polskiej historii.

Wręczenia wyprawek przedstawicielom szkół dokonali wysocy goście. Na uroczystość przybyli pierwszoklasiści z rejonu trockiego, z Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu wraz z p.o. dyrektora Ludmiłą Narkiewicz i swą panią Bożeną Siemkianiec, z Gimnazjum w Mickunach (rejon wileński) wraz z dyrektor Małgorzatą Radewicz oraz nauczycielką Grażyną Narwojsz, z Gimnazjum w Zujunach (rejon wileński) – dyrektor Marek Pszczołowski, nauczyciel I klasy Wojciech Klimaszewski, z Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie wraz z dyrektor Edytą Zubel i nauczycielką I klasy Reginą Sinkiewicz, ze Szkoły Podstawowej na Lipówce – dyrektor Helena Gasperska, nauczycielka I klasy Helena Klimowicz, ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Wileńskiej wraz z dyrektorem Arturem Waluczką i nauczycielką Walentyną Wiszniakową oraz ze Szkoły w Leszczyniakach na czele z dyrektor Mariolą Klimaszewską i nauczycielką I klasy Danutą Suščenkovienė.

W imieniu szkół rejonu wileńskiego darczyńcom dziękowała za troskę o polskie dzieci oraz wieloletnie inwestycje w szkoły polskie mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. Słowa wdzięczności kierowali do Macierzy również rodzice pierwszoklasistów. Uroczystość zwieńczyła sesja zdjęciowa szczęśliwych posiadaczy wyprawek.

Na pierwszoklasistów czeka też stypendium finansowe na realizację potrzeb edukacyjnych, które również po raz kolejny zostanie ufundowane ze środków Senatu RP w ramach akcji „Bon Pierwszaka”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.