Rodacy – rodakom

W dniach 14-15 sierpnia 50-osobowa grupa rodaków z Laudy i Żmudzi na zaproszenie Urszuli Wołosiewicz, wicestarosty powiatu ostrowskiego, gościła w Macierzy. Po raz kolejny w tym roku na wspólną wycieczkę udali się mieszkańcy Kiejdan, Syruciszek, Surwiliszek, Akademii Datnowskiej, Skiemiai, Pocunel, Wodoktów, Poniewieża i okolic. Mieszkańcy trzech rejonów – radziwiliskiego, kiejdańskiego i poniewieskiego współpracują od lat. Wspólnie goszczą rodaków z Macierzy, organizują różne imprezy.

Podczas podróży grupa płynęła statkiem z Augustowa do Studzienicznej, zwiedziła miejsca lubiane przez św. Jana Pawła II. Następnie odpoczywała w ośrodku wczasowym „Binduga” w Broku, gdzie gościł ją przedsiębiorca Zdzisław Niegowski z rodziną.

15 sierpnia w Zarębach Kościelnych wspólnie świętowano Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego, w tym kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. zwanej „Cudem nad Wisłą”. Tradycyjnym zarębskim uroczystościom patriotyczno-religijnym tego dnia od kilkunastu lat nadaje się wyjątkowy charakter. Odbywają się one na parafialnym cmentarzu. Obchodom, w których licznie uczestniczą parafianie, poczty sztandarowe OSP i miejscowych szkół oraz goście, jak co roku, towarzyszyły szczególne wydarzenia.

Głównym punktem programu było nabożeństwo. Przed rozpoczęciem polowej Mszy św. licznie zebranych przywitał miejscowy proboszcz ks. kan. Andrzej Dmochowski, inicjator i główny organizator uroczystości, a przede wszystkim dowódca Ochotniczego Szwadronu Kawalerii w barwach 10 pułku ułanów litewskich z parafii Zaręby Kościelne. Następnie biało-czerwoną flagę wciągnęli na maszt najmłodsi ułani i popłynął „Mazurek Dąbrowskiego”.

W tej podniosłej atmosferze rozpoczęło się nabożeństwo. Eucharystia sprawowana była również za pielgrzymów autokarowych, którzy co roku w lipcu witają Konną Pielgrzymkę Ułanów w Częstochowie. We wszystkich ważniejszych momentach liturgii uczestniczył ułański sygnalista, wygrywając na trąbce stosowne melodie. W trakcie nabożeństwa pieśń religijną zaśpiewała znana sopranowa śpiewaczka operowa Katarzyna Rzymska.

Jednym z punktów obchodów było poświęcenie i wręczenie sztandaru Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan, ufundowanego przez życzliwych rodaków. Sztandar SPK przyjął poczet młodych na czele z Kazimierzem Duchowskim, Ariną Liustikaitė i Eweliną Šiugždinytė.

Ks. Andrzej Dmochowski uhonorował ułanów. Wręczono im pamiątkowe medale. Odznaczenie odebrała również Irena Duchowska. Efektowny był występ jedynego polskiego zespołu na Żmudzi „Issa” pod kier. Walerii Wansewicz.

Po części artystycznej przyszedł czas na korowód i koncert zespołów. Ale wycieczkowicze już musieli wracać na Litwę…

Szczególne wyrazy wdzięczności za ten sierpniowy pobyt w Macierzy należą się Pani Urszuli Wołosiewicz – wicestaroście powiatu ostrowskiego, a także wszystkim darczyńcom sztandaru SPK, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” – za transport, panu Zdzisławowi Niegowskiemu z rodziną – za szczególnie miłą i ciepłą gościnę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.