Wycieczka na okręt wojenny

Wczesnym rankiem 2 czerwca dzieci ze szkółki niedzielnej języka polskiego i dorośli członkowie Kłajpedzkiego Oddziału Związku Polaków na Litwie, 20-osobowa grupa, udali się na zwiedzanie amerykańskiego okrętu wojennego USS BAINBRIDGE, który był zakotwiczony nieopodal nowej przeprawy promowej w Kłajpedzie. Zwiedzenie statku zaproponował nam przed miesiącem Marcin Zieniewicz, radca-konsul, kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie, który z kolei otrzymał zaproszenie z ambasady amerykańskiej. Chętnie skorzystaliśmy z tej okazji i w ustalony dzień z dokumentami tożsamości, według zawczasu sporządzonej listy, trafiliśmy na statek w asyście pracownika ambasady amerykańskiej na Litwie Sauliusa Montvily. Tu wycieczkę w języku angielskim prowadził marynarz wojskowy, a biegle tłumaczył jego opowiadanie członek naszego Oddziału Rimantas Rubavičius. Dowiedzieliśmy się o stanie technicznym, wyposażeniu okrętu wojennego. Na pokładzie obejrzeliśmy główną broń – potężną armatę i magazyny rakiet. Największe wrażenie sprawił na nas helikopter, znajdujący się na pokładzie. Z wielką radością robiliśmy sobie zdjęcia przy nim wraz z jego pilotem.

Serdecznie dziękujemy organizatorom wycieczki za możliwość zwiedzenia okrętu wojennego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.