Seniorzy bawią się i doskonalą

Starość w życiu człowieka, jak jesień w przyrodzie, może być barwna, spokojna i miła, jak też szara i ponura. By ten okres życia uprzyjemnić i urozmaicić, seniorzy tworzą jednoczące ich organizacje społeczne. Tak powstały uniwersytety i akademie trzeciego wieku.

Słuchacze Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie podczas ostatniego spotkania mieli okazję wysłuchać wykładu o literaturze polskiej – prozie i poezji, który wygłosił kustosz Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie dr Józef Szostakowski.

Odpowiednim tłem do tej prelekcji był pokój, w którym odbywało się spotkanie – na jego ścianach mogliśmy oglądać portrety wybitnych polskich pisarzy i poetów. Prelegent na wstępie scharakteryzował sytuację w kraju, mówiąc o plusach i minusach. Podkreślił, że demokracja nakłada na człowieka wielką odpowiedzialność, jak też przedstawił dość smutne refleksje, że, niestety, nawet posiadane odpowiednie wykształcenie nie zawsze zapewnia nam uzyskanie odpowiadającej mu pozycji i pracy.

Wracając do literatury, dr Szostakowski w sposób interesujący i dostępny analizował utwory prozy i poezji, pokazując na konkretnych przykładach wartości zawarte w dziełach wybitnych twórców, które pozostają aktualne przez wieki, są nieśmiertelne. Zaakcentował, że literatura i sztuka przedstawiają i zachowują obraz świata, nadając mu odpowiedni koloryt i tworząc jakże różnorodne i szerokie jego interpretacje.

Słuchacze Akademii mieli możność nie tylko wysłuchać wykładu, ale też zapoznać się i stać się posiadaczami zredagowanej przez dr. Józefa Szostakowskiego książki „Podwileńskie bajanie. Legendy, podania, bajki z okolic Wilna”.

W drugiej części spotkania zostały omówione bieżące sprawy, które zrelacjonowała wiceprezes ATW Teresa Vaišvilienė. M.in. musieliśmy wybrać delegatów, którzy będą reprezentowali AWT w Olsztynie na kolejnym spotkaniu (w czerwcu br.) uniwersytetów i akademii trzeciego wieku łączących rodaków. Po dyskusji i głosowaniu została utworzona 7-osobowa grupa, która będzie reprezentowała ATW z Wilna.

Tradycyjnie składaliśmy życzenia kolegom, którzy obchodzili rocznice urodzin. Tym razem uroczo spełnili tę misję krasnale (Teresa Vaišvilienė i Irena Lipska). Taki scenariusz stworzył zabawną, miłą atmosferę.

Mieliśmy również możność powrócić do minionych chwil. Jerzy Grygorowicz wyświetlił filmik z ubiegłych naszych spotkań, m.in. tego, które się odbyło w marcu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Nasi panowie stworzyli miłą, świąteczną atmosferę, z żywą muzyką (zadbał o to Czesław Stefanowicz) oraz strofami wierszy poświęconych kobietom (napisali i przeczytali je Stanisław Prutkowski i Anatol Samko). Panie swoje święto powitały w nie mniej oryginalny sposób – ufundowały sobie wspaniałe kapelusze i świetnie w nich się prezentowały.
Niedzielne popołudnie minęło nam na zdobywaniu ciekawych wiadomości, wesołej zabawie, śpiewaniu, grach i nawet tańcach. Przygotowany poczęstunek i wesoły, życzliwy nastrój stworzyły wspaniałą atmosferę. Właśnie tego tak bardzo potrzeba seniorom, którym na co dzień często towarzyszy samotność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.