Mistrzowie ortografii

12 kwietnia w Wileńskiej Szkole im. Szymona Konarskiego został sfinalizowany miejski Konkurs Ortograficzny „Dyktando 2018”. Wzięło w nim udział 38 uczniów klas V-IX stołecznych szkół z polskim językiem nauczania.

Sporo narzekamy, że czytanie książek, a tym bardziej pisanie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu – od ręki na papierze – coraz mniej atrakcyjne dla współczesnego dorastającego pokolenia. Musimy więc przyznać, że tym bardziej na słowa uznania zasługują ci, którzy hołdują tradycji. To oni uważają, że zarówno czytanie, znajomość rodzimej literatury, jak i poprawne posługiwanie się ojczystym językiem jest sprawą honoru. To oni – zarówno nauczyciele-poloniści, którzy potrafią zachęcić swoich wychowanków do połknięcia bakcyla poznawania zasad ortografii, jak i skrupulatni tropiciele zasad i wyjątków pisowni już po raz jedenasty z rzędu najpierw w swoich szkołach zdobyli tytuł najlepszych, by stanąć do rywalizacji w mieście.

Dla wielu uczestników „Dyktanda 2018” zmaganie się z ortografią jest też pasją – niektórzy biorą udział w konkursie w ciągu kilku lat i biją rekordy zdobywania laurów. Oto Bartosz Borowski – uczeń klasy IX Gimnazjum im. Adama Mickiewicza – tego roku stanął na podium zwycięzcy po raz piąty.

Rekordową liczbą zwycięzców tego roku może się pochwalić polonistka Jolanta Pacyno (Szkoła im. Szymona Konarskiego), która, rzec można, jest mistrzynią w odnajdywaniu ortograficznych geniuszy.

Konkurs ortograficzny przed rokiem obchodził jubileusz 10-lecia i, wydaje się, na dobre zaistniał w tradycji polonistów Wilna i doskonale się zadomowił w Szkole im. Szymona Konarskiego, która po raz jedenasty tego roku była wraz ze stołecznym samorządem i Kołem Polonistów miasta Wilna jego organizatorem. Organizatorem naprawdę godnym uznania. Szkoła ta z pewnością może być uważana jako przykład najbardziej przyjaznej i przytulnej placówki oświatowej: zadbana, estetycznie urządzona, emanująca ciepłem i domową atmosferą doskonale służy swoim wychowankom.
Tradycje serdecznej atmosfery zapoczątkowane w ciągu wieloletniego kierowania szkołą przez dyrektor Teresę Michajłowicz, są dziś dostojnie kontynuowane przez obecny zespół nauczycieli i administrację na czele z dyrektorem Walerym Jaglińskim.

Warto odnotować, że uczniowie tej placówki nie tylko w szkole są pod opieką swoich nauczycieli, ale też wraz z nimi i dyrektorem uczestniczą w miejskich imprezach, jak np. w już tradycyjnym biegu ku czci żołnierzy niezłomnych „Tropem Wilczym”.

Tego roku uczestnicy dyktanda mieli również zapewnione komfortowe warunki do pracy i odpoczynku (zostali też nakarmieni), a szkolny teatr „Szkic”, kierowany przez panią Beatę Kowalewską (historyka i wielkiego miłośnika twórczości) wystawił przedstawienie „Sen nocy wrześniowej”. Pełne dowcipu, ze szkolnego życia wziętych obrazków, komicznych sytuacji i trochę smutnej refleksji, z mistrzowską grą młodocianych aktorów zdobyło gromkie brawa. No i tak przyjemnie skróciło czas oczekiwania na wyniki dyktanda.

Tego roku w „Dyktandzie 2018” wzięło udział 38 uczniów, którzy w eliminacjach w swoich szkołach zdobyli najlepsze wyniki, biorąc udział w rywalizacji w klasach V-IX. Prawda, tego roku, jak zaznaczył dyrektor Walery Jagliński, liczba uczniów trochę zmalała. Zabrakło tradycyjnych uczestników dyktanda ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Wileńskiej, Gimnazjum w Grzegorzewie.
Obecni na sali uczestnicy konkursu i goście zostali przywitani przez organizatorów oraz przedstawiciela sponsora Konkursu Ortograficznego Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie, wiceprezesa ZPL Edwarda Trusewicza. Gratulował on młodzieży zgłębiania wiedzy z języka ojczystego. Odnotował też, że konkurs jest dlatego tak żywotny, że w jego organizację wkładany jest nie tylko wysiłek, ale też serce. Po czym wszyscy uczestnicy Konkursu Ortograficznego z rąk dyrektora Walerego Jaglińskiego otrzymali Dyplomy Uczestnika.

Zebrani dość długo musieli oczekiwać na werdykt komisji sprawdzającej, bo najwidoczniej, jak żartował dyrektor, wszystkie prace są „bardzo dobre” i komisja ma problem w ustaleniu zwycięzców. Napięcie rosło, aż wreszcie na salę wkroczyli członkowie komisji pod przewodnictwem polonistki Gimnazjum im. Adama Mickiewicza Elwiry Bielawskiej.

Pani przewodnicząca pozwoliła sobie przypomnieć niezbyt chwalebną wypowiedź „o pisaniu” wspaniałego Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który miał powiedzieć, że „literatura byłaby całkiem niezłym zajęciem, gdyby nie to pisanie”. Tak myślał geniusz słowa rymowanego, ale z pewnością takiego stosunku do ortografii nie mieli ci, którzy tego dnia oczekiwali na werdykt jurorów.
Bardzo krótko uogólniając wyniki dyktanda, przewodnicząca komisji gratulowała uczestnikom, bo, jak zaznaczyła, każdy finalista jest zwycięzcą, bowiem wykazał się jako najlepszy w swojej klasie i szkole.

Elwira Bielawska wyróżniła uczestników dyktanda z klas piątych, którzy najlepiej się spisali. A praca, której autorka uzyskała I miejsce, była praktycznie bezbłędna.

Teksty dyktand były różnorodne i oryginalne, np. „Księżyc naturalny satelita Ziemi” (kl.VI); „Przejrzysty lunapark” (kl. VIII); „Lekcja historii” (kl. IX) i liczyły od 148 do ponad 200 słów.
Przewodnicząca komisji ogłosiła zwycięzców.

Klasa 5
I miejsce – Patrycja Lis. Nauczycielka Jolanta Kuźmicka, Szkoła w Lazdynai.
II miejsce – Ignacy Edward Niewierowicz. Nauczyciel Romuald Naruniec, Progimnazjum im. Jana Pawła II.
III miejsce – Justyna Słowińska. Nauczycielka Grażyna Berdešiūtė-Starynina, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.
Klasa 6
I miejsce – Kamila Kulikowska. Nauczycielka Aneta Polakiewicz, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.
II miejsce – Agnieszka Rawdo. Nauczycielka Renata Slavinskienė, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.
III miejsce – Kinga Magdalena Żybort. Nauczycielka Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego.
Klasa 7
I miejsce – Paulina Litwinowicz. Nauczycielka Bożena Borowska, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.
II miejsce – Emilia Kuncewicz. Nauczycielka Sabina Naruniec, Progimnazjum im. Jana Pawła II.
III miejsce – Aneta Bralkowska. Nauczycielka Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego.
Klasa 8
I miejsce – Justyna Mieszkuniec. Nauczycielka Wiesława Mieszkuniec, Szkoła Inżynierii im. Joachima Lelewela.
II miejsce – Damian Piotr Chmielewski. Nauczycielka Danuta Korkus, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.
III miejsce – Patrycja Łuksza. Nauczycielka Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego.
Klasa 9
I miejsce – Martina Jarmałkowicz. Nauczycielka Anna Jasińska, Gimnazjum im. Jana Pawła II.
II miejsce – Reta Samonczik. Nauczycielka Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego.
III miejsce – Bartosz Borowski. Nauczycielka Aneta Polakiewicz, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.
Zwycięzcy otrzymali nagrody od Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Ich zakup realizowany jest poprzez projekt współfinansowany w ramach opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą przez Fundację „Oświata Polska za Granicą”. Nauczyciele oraz również wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, ufundowane przez prezesa ZPL, posła Michała Mackiewicza i posłankę Wandę Krawczonok.
Administracja Szkoły im. Szymona Konarskiego dziękuje współorganizatorom oraz fundatorowi nagród za owocną współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.