Konferencja na Laudzie

12 kwietnia w Kiejdanach odbyła się sprawozdawczo-wyborcza konferencja Oddziału ZPL „Lauda”. Wcześniej zebrania odbyły się w trzech kołach oddziału. Konferencję prowadziła prezes koła „Issa” Waleria Wansewicz. Uczestniczyły w niej 54 osoby.

Prezes Irena Duchowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału ZPL „Lauda” między zjazdami, opowiedziała o działalności zespołu „Issa” oraz mówiła o planach na rok 2018.
Uczestnicy konferencji zwrócili się do Ireny Duchowskiej, by zgodziła się pełnić obowiązki prezesa oddziału przez kolejną kadencję. Innych chętnych do podjęcia się kierowania oddziałem nie było.
Na konferencji zatwierdzono delegatów wybranych przez koła oddziału na XV zjazd ZPL. Są to: Waleria Wansewicz (prezes koła „Issa”), Regina Czyrycka (prezes koła w Poniewieżu) i Alina Duchowska (koło „Stowarzyszenie Polaków Kiejdan”).

Jako kandydatkę do Rady ZPL na kolejną kadencję wytypowano Irenę Duchowską. Omówiono również sprawy bieżące.

Na zakończenie konferencji odbył się koncert. Wystąpiły zespoły: „Issa” (kier. Waleria Wansewicz), „Giedra” (kier. Aldona Sasnauskienė) i „Dobilėlis penkialapis” (kier. Antanas Babenskas).
Rozdano paczki żywnościowe najbardziej potrzebującym rodakom, przygotowane dzięki hojności mieszkańców Pomorza wykazanej w ramach akcji „Rodacy Bohaterom”, a organizowanej przez Stowarzyszenie Traugutt.org.

Za przygotowanie i przywóz paczek serdeczne „Bóg zapłać” rodacy z Oddziału ZPL „Lauda” mówią prezesowi Zarządu organizacji pożytku publicznego Traugutt. org Jackowi Świsie oraz jego kolegom: Marcie Gruszkowskiej i Pawłowi Narożnikowi.

Jedna odpowiedź do “Konferencja na Laudzie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.