Odbyło się posiedzenie Rady Związku Polaków na Litwie

RADA ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
UCHWAŁA NR R-1/2018
W SPRAWIE ZWOŁANIA 15. ZJAZDU
ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
Wilno, 29 stycznia 2018 r.
Rada Związku Polaków na Litwie, kierując się art. 2.82. ust. 1 Kodeksu Cywilnego
Republiki Litewskiej, art. 7 Ustawy o asocjacjach,
art. 9 ust. 3, ust. 7, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 1, 2 Statutu ZPL, uchwala, co następuje:

W poniedziałek, 29 stycznia, w Wilnie odbyło się posiedzenie Rady Związku Polaków na Litwie. Podstawową kwestią, jaką miała omówić Rada, było przyjęcie Uchwały o zwołaniu kolejnego, 15. zjazdu Związku Polaków na Litwie. Trzyletnia kadencja obecnych struktur zarządzających Związkiem kończy się w maju br.

1. Zwołać zjazd Związku Polaków na Litwie 26 maja 2018 r. w Domu Polskim w Wilnie przy ul. Naugarduko 76.
1.1. Rejestrację delegatów rozpocząć o godz. 10:00.
1.2. Rejestrację delegatów zakończyć o godz. 11:00.
1.3. Obrady rozpocząć o godz. 11:10.
2. Ustalić termin zebrań sprawozdawczo-wyborczych:
2.1. zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach ZPL powinny się odbyć w terminie do 15 kwietnia 2018 r.;
2.2. konferencje sprawozdawczo-wyborcze w oddziałach ZPL powinny się odbyć w terminie do 15 maja 2018 r.
3. Ustalić, że delegatów na 15. zjazd ZPL wybierają koła powołane do dnia przyjęcia uchwały o zwołaniu zjazdu.
4. Ustalić przedstawicielstwo na 15. zjeździe ZPL z liczby członków zarejestrowanych kół do dnia przyjęcia uchwały o zwołaniu zjazdu:
4.1. koło ZPL niezależnie od liczebności wybiera 1 delegata;
4.2. koło liczące 30 osób i więcej wybiera kolejnych delegatów od 30 członków ZPL;
4.3. osoby wybrane na 14. zjeździe ZPL do Rady ZPL, Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowej są delegatami na 15. zjazd ZPL.
5. Ustalić tryb formowania Rady ZPL:
5.1. konferencja oddziału typuje do Rady 1 kandydata od 500 członków;
5.2. oddział liczący mniej niż 500 osób na swej konferencji sprawozdawczo-wyborczej typuje 1 kandydata do Rady.
6. Zobowiązać prezesów oddziałów i kół ZPL do przedłożenia w biurze Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie kopii protokołów zebrań i konferencji sprawozdawczo-wyborczych w ciągu 5 dni po ich odbyciu.

Prezes ZPL Michał Mackiewicz

Członkowie Rady po dyskusji nad projektem Uchwały, jednogłośnie głosowali za przyjęciem powyżej zamieszczonej Uchwały.

Na posiedzeniu omówiono też sprawę zorganizowania tego roku polskiej parady w Wilnie. Członkowie Rady byli jednomyślni w tej kwestii, by tego roku – jubileuszowego dla Litwy i Polski – obchodzących 100-lecie odzyskania niepodległości pochód się odbył tradycyjnie w pierwszych dniach maja – świętując Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja. Ustalono, że przemarsz odbędzie się w sobotę, 5 maja. Zarząd Główny ZPL ma powołać komitet organizacyjny polskiego święta, który zadba o przeprowadzenie parady. Organizatorzy nawołują rodaków do aktywnego udziału w święcie i proszą o nieorganizowanie tego dnia innych imprez.

Podczas posiedzenia Rady zostały też omówione inne bieżące sprawy.

Jedna odpowiedź do “Odbyło się posiedzenie Rady Związku Polaków na Litwie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.