Wędziagołę odwiedzili miłośnicy historii

Bardzo cieszy, że do Wędziagoły coraz częściej zaglądają turystyczne autobusy z miłośnikami historycznych, poznawczych podróży, udającymi się szlakiem „Poznajmy Litwę”. Tutaj turyści i goście chętnie zapoznają się z pamiętającym czasy Wielkiego Księstwa Litewskiego starym cmentarzem przykościelnym, kościołem pw. św. Trójcy, od najdawniejszych czasów tu mieszkającymi Polakami i znajdującą się w miasteczku Polską Biblioteką oraz zebranymi w niej historycznymi materiałami, opowiadającymi o przeszłości naszej krainy, jej mieszkańcach.

6 stycznia, w Święto Trzech Króli, spora grupa podróżników wraz z dobrym przyjacielem wędziagolan, historykiem z Uniwersytetu Witolda Wielkiego doc. Rūstisem Kamuntavičiusem odwiedzili Wędziagołę.

Autor tych słów, na prośbę gości, zgodził się poprowadzić wycieczkę po starym cmentarzu przykościelnym, kościele pw. św. Trójcy, podzielić się wspomnieniami ze spotkań ze znanymi ludźmi, pokazać Polską Bibliotekę, zebrane w niej historyczne materiały, opowiadające o mieszkających w okolicach Wędziagoły Polakach, ich działalności kulturalno-oświatowej, codziennych radościach i troskach.

Przybyli goście uważnie słuchali opowiadania o minionych wydarzeniach historycznych, pochowanych na przykościelnym cmentarzu ich uczestnikach, analizowali napisy na pomnikach w języku polskim, słuchali interesujących historii ze spotkań ze znanymi działaczami kultury i sztuki, którzy odwiedzali Wędziagołę, informacji o ich bliskich związkach z tą miejscowością. Uczestnicy wycieczki bardzo się ciekawili znajdującym się w kościele pw. św. Trójcy, słynącym z łask i cudów, Ukrzyżowanym Jezusem, nieustannie uzdrawiającym i obdarzającym łaskami również obecnie.
Goście bardzo się cieszyli, że w Polskiej Bibliotece znaleźli wiele unikatowych materiałów historycznych, starych zdjęć, książek. Wszyscy byli mile zdziwieni kiedy się dowiedzieli, że działa tu szkółka języka polskiego. Uczniowie szkółki mieli okazję do poznania gości i uczestniczenia wraz z nimi w poznawczej wycieczce. Nasz przyjaciel, doc. Rūstis Kamuntavičius pochwalił wędziagolan za to, że chronią symbole WKL, znają i pielęgnują tradycje z tamtego okresu.

Żegnając się, goście serdecznie dziękowali wędziagolanom za wycieczkę. Więc do kolejnych spokań!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.