Upamiętnienie Lecha Kaczyńskiego na Litwie z inicjatywy AWPL-ZChR

Postać byłego prezydenta RP, śp. Lecha Kaczyńskiego z inicjatywy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) będzie godnie upamiętniona.
Frakcje AWPL-ZChR w rejonie wileńskim i mieście Wilnie zarejestrowały projekty uchwał o nadaniu imienia Lecha Kaczyńskiego pięknemu placowi przy dworze Houwaltów w podwileńskiej Mejszagole oraz ulicy-skwerowi w centrum miasta Wilna, znajdującej się przy alei Giedymina.

W Mejszagole, podczas swej pierwszej wizyty na Litwie, prezydent Lech Kaczyński wraz z prezydentem Valdasem Adamkusem odwiedzili legendarnego patriarchę Wileńszczyzny – ks. prałata Józefa Obrembskiego w przeddzień jego Jubileuszu – 100 Urodzin.

Maria Rekść, mer samorządu rejonu wileńskiego poinformowała, że oprócz nadania placowi imienia Lecha Kaczyńskiego samorząd umieści także przy Muzeum ks. Prałata Józefa Obrembskiego tablicę upamiętniającą wizytę prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Valdasa Adamkusa.

W ramach zbliżających się obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski i Litwy i w celu zacieśnienia bliskich relacji między dwoma sąsiednimi państwami, frakcja AWPL-ZChR miasta Wilna przedstawiła do Rady samorządu projekt w sprawie decyzji nadania ulicy-skwerowi obok alei Giedymina imienia Lecha Kaczyńskiego.

Prezydent Lech Aleksander Kaczyński (1949 – 2010), wielki przyjaciel Litwy, polski polityk i prawnik, działacz opozycji antykomunistycznej, prezydent Warszawy, prezes Najwyższej Izby Kontroli, minister sprawiedliwości, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2010.

Prezydent RP Lech Kaczyński, wspólnie z prezydentem RL Valdasem Adamkusem byli promotorami partnerskich stosunków między Polską i Litwą, dążyli do odzyskania suwerenności, wspólnie wzmacniali regionalne dowództwo państw, zachęcali do wzajemnego zrozumienia między Litwinami i Polakami. Lech Kaczyński był wielkim przyjacielem Litwy i miłośnikiem Wileńszczyzny.
Były przywódca Polski 16 razy był z wizytą na Litwie (w latach 2006-2010), za każdym razem odwiedzając Wileńszczyznę.

Decyzje o upamiętnieniu Lecha Kaczyńskiego na posiedzeniu rad samorządowych mają być przyjęte – w rejonie wileńskim 26 stycznia, w mieście Wilnie na posiedzeniu Rady 7 lutego.

Frakcja AWPL-ZChR „Blok Waldemara Tomaszewskiego” w rejonie wileńskim jednoczy 21 radnych w 31-osobowej Radzie samorządu, w mieście Wilnie – 10 radnych w 51-osobowej Radzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.