Świąteczne odwiedziny w Jawniunach

W przededniu Nowego Roku prezesi kół Szyrwinckiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie wraz ze Świętym Mikołajem i radną samorządu rejonu szyrwinckiego Rasą Tamošiūnienė odwiedzili dzieci, by przekazać im świąteczne pozdrowienia i prezenty ufundowane przez Szyrwincki Oddział Rejonowy ZPL.

Święty Mikołaj nie tylko obdarowywał dzieci prezentami, ale też śpiewał z nimi kolędy, deklamował wiersze, bawił się, głosił Dobrą Nowinę i życzył szczęśliwego Nowego – 2018 Roku.

Obchody świąt bożonarodzeniowych w Szyrwinckim Oddziale Rejonowym ZPL mają swoje przedłużenie w dniu Święta Trzech Króli. Tradycyjnie co roku tego dnia zespolacy organizują teatralizowany pochód. Trzej Królowie oraz inne postacie wyruszają w daleką podróż, aby odwiedzić seniorów, ludzi chorych, samotnych, a także dzieci, by głosić Dobrą Nowinę i złożyć pokłon nowonarodzonemu Jezusowi.

W tym roku Trzej Królowie odwiedzili wiele wsi, w tym: Wiciuny, Miegucie (starostwo olańskie), Szawle, Jawniuny, Paciuny, Antonele, Antonajcie, Gudolinę (starostwo jawniuńskie). Do przeprowadzenia tej imprezy transportu użycza niestrudzony członek jawniuńskiego koła Piotr Żygis, który też układa trasę odwiedzin. Trzeba przyznać, że ludzie żyjący samotnie, często w zaściankach, po takiej wizycie bywają bardzo wzruszeni i nie ukrywają łez. Proszą także odwiedzić ich w następnym roku. Więc mówimy wszystkim: do siego roku i do kolejnych spotkań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.