Poznać zawód inżyniera

Miniony grudzień zaowocował interesującymi inicjatywami i imprezami skierowanymi do uczniów, których organizatorem było Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP) przy współudziale Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. W dniach 16-17 grudnia młodzież szkolna miała wycieczkę do Warszawy, zaś 20 grudnia w Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela odbył się konkurs wiedzy pt. „Chcę zostać inżynierem”. O tych wydarzeniach opowiada prezes STIP Robert Niewiadomski.

W wycieczce do Warszawy wzięło udział 30 uczniów wraz z opiekunami, w większości z klas 8-10 z „Lelewela”, „Syrokomli”, „Jana Pawła II” i „Konarskiego”. Pierwszego dnia pobytu w stolicy Polski odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik. W tym niezwykłym ośrodku nauki bawiliśmy się wspaniale wykonując setki eksperymentów z dziedziny fizyki, chemii i biologii. Spędziliśmy tam ponad 4 godziny, zaś następnego dnia odwiedziliśmy planetarium w tym Centrum. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem, młodzież wykazała ogromne zaciekawienie tematem. Poznawcza wyprawa do Warszawy była dobrym wstępem do przygotowania się do konkursu „Chcę zostać inżynierem”.

20 grudnia ub.r. do Gimnazjum im. Joachima Lelewela przybyło 22 uczniów z różnych szkół Wilna oraz przedstawiciele STIP wraz z utworzoną czteroosobową komisją jurorów.
Uczestnicy konkursu otrzymali karty z dwudziestoma pytaniami. Na odpowiedź na każde z pytań uczniowie mieli jedną minutę. Po upływie 25 minut prace znalazły się na stole jurorów. W składzie komisji sprawdzającej byli: Robert Niewiadomski, Stanisław Olszewski, Henryk Falkowski, Marian Żurowicz. W czasie sprawdzania prac członkowie STIP dr Jerzy Zaranka i dr Jan Matijoszus opowiadali dzieciom o różnych aspektach zawodu inżyniera, wyświetlali ciekawe filmy.

Po sprawdzeniu prac uczestnicy konkursu zostali uhonorowani Dyplomami Uznania, ogłoszono też laureatów – zostali nimi autorzy trzech najlepszych prac. III miejsce przyznano uczennicy II kl. gim. Gimnazjum im. Jana Pawła II Agacie Bruzgul; II miejsce zdobył uczeń I kl. gim. Gimnazjum im. Joachima Lelewela Dominik Gasperowicz, zaś I – uczeń I kl. gim. Gimnazjum im. Wł. Syrokomli Denis Gotowski.

Uczniowie zechcieli się podzielić swymi wrażeniami o grudniowych imprezach propagujących zawód inżyniera. Oto ich wypowiedzi.

Justyna Mieszkuniec, klasa VIII c
„Konkurs „Chcę zostać inżynierem” bardzo mi się spodobał. Były pytania z różnych dziedzin: od matematyki aż do historii. Niektóre nie były trudne, ale czas był ograniczony i łatwo było się pomylić. Musieliśmy więc myśleć błyskawicznie. Uważam, że ten konkurs, to dobra możliwość sprawdzenia swojej wiedzy”.
Magda Tučkutė, klasa VIIIa
„Konkurs „Chcę zostać inżynierem” bardzo mi się spodobał i dostarczył wielu pozytywnych wrażeń. Pytania były bardzo ciekawe, wymagały logicznego myślenia, a odpowiedzi na niektóre z nich były wręcz zaskakujące. Dowiedziałam się wiele nowego. Mam nadzieję, że w następnym roku również taki konkurs się odbędzie. Chętnie wezmę w nim udział, a w przyszłości być może zostanę inżynierem”.
Kamila Rynkun, klasa VIIIa
„Konkurs „Chcę zostać inżynierem” był naprawdę bardzo ciekawy. Musieliśmy odpowiedzieć na szereg interesujących pytań, a czas na odpowiedzi był bardzo ograniczony. Potrzebny więc był zdrowy rozsądek. Myślę, że takie konkursy mobilizują do doskonalenia się w danej dziedzinie. Zdobyłam nowe doświadczenia i chciałam serdecznie podziękować organizatorom za tak wspaniały, świetnie zorganizowany konkurs. Zostały bardzo miłe wrażenia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.