„Macierz Szkolna” – nowy zarząd i zadania

Na początku stycznia odbyło się posiedzenie nowo wybranego, liczbowo zwiększonego do 23 osób, Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w składzie:
Lilia Andruszkiewicz

 1. Halina Antropik
 2. Adam Błaszkiewicz
 3. Marian Bujnicki
 4. Elwira Ceiko
 5. Czesław Dawidowicz
 6. Tadeusz Grygorowicz
 7. Walery Jagliński
 8. Alfreda Jankowska
 9. Helena Juchniewicz
 10. Krystyna Karpicz
 11. Danuta Korkus
 12. Marian Kuzborski
 13. Zofia Matarewicz
 14. Teresa Młyńska
 15. Jadwiga Pumpalavičienė
 16. Janina Raińska
 17. Jadwiga Sinkiewicz
 18. Halina Smykowska
 19. Czesława Szablińska
 20. Edyta Zubel
 21. Krystyna Dzierżyńska
 22. Józef Kwiatkowski

Cieszy fakt, że zarząd tworzą osoby ściśle związane ze sprawami oświatowymi. W szacownym gronie mamy wicemer rejonu solecznickiego, kierownik wydziału oświaty rejonu wileńskiego, starszego specjalistę wydziału oświaty rejonu solecznickiego, liczne grono dyrektorów i wicedyrektorów polskich gimnazjów i szkół podstawowych, kierowników placówek przedszkolnych, nauczycieli przedmiotowców.

Na posiedzeniu rozpatrzono szereg spraw organizacyjnych: na stanowisko wiceprezesa Stowarzyszenia wybrano jednogłośnie panią Krystynę Dzierżyńską, dokonano podziału zadań i obowiązków między członkami zarządu, omówiono i zatwierdzono plan imprez Stowarzyszenia w I półroczu 2018 roku.

Szczególnie podkreślono potrzebę kontynuowania imprez cyklicznych, takich jak: Festiwal Teatrów Szkolnych; Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie; Konkurs historyczny „Czy znam historię Polski?” (w roku bieżącym poświęcony 100-leciu Niepodległości Polski); Konkurs recytatorski poezji Marii Konopnickiej; Konkurs poświęcony pontyfikatowi św. Jana Pawła II wspólnie z Fundacją „Samostanowienie”.

Dla uczniów klas XI-XII gimnazjum odbędą się prelekcje nt. „Współczesne przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Polsce”. Prelegentem będzie prof. Jan A. Wendt z Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Na posiedzenie zarządu przybyła zaproszona prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, metodyk Centrum Rozwoju Kształcenia (UPC) MOiN Litwy Danuta Szejnicka, która przedstawiła kwestie dotyczące nauczania języka polskiego w świetle przygotowywanych nowych programów oraz braku nowoczesnych podręczników do nauki języka polskiego. Po obszernej dyskusji zapadła decyzja o przejściu na nauczanie języka polskiego w klasach 1-12 z podręczników wydawanych w Polsce, dołączając odpowiedni suplement w oparciu o program nauczania obowiązujący na Litwie, oczywiście, po zaaprobowaniu takiego wydawnictwa przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy. Stowarzyszenie Polonistów na Litwie zobowiązało się do dokonania wyboru tytułów podręcznikowych, wśród wydawanych w Polsce, które by były jak najbardziej zbliżone do wymogów na Litwie i przedłożenia ich do akceptacji w MOiN Litwy.

Członkowie zarządu wypowiedzieli się za przywróceniem obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego i koniecznością wliczenia jego oceny przy wstępowaniu na studia wyższe.

Zarząd podjął decyzję o rozszerzeniu tradycyjnego konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel” o nominacje w kategorii nauczania w klasach 1-4 oraz wśród nauczycieli nauczania początkowego.

Posiedzenie zarządu zostało zakończone złożeniem serdecznych życzeń na nowy – 2018 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.