Polska sekcja UTW w Nowych Święcianach

W rejonie święciańskim, podobnie jak i w innych regionach, od lat działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego siedziba mieści się w Święcianach, a kieruje nim Elena Kadzevičienė. Współpraca uniwersytetów zrzeszających seniorów Polski i Litwy zaowocowała zaproszeniem do Olsztyna (tu tradycyjnie odbywają się spotkania UTW Polski oraz ościennych krajów) kolegów z rejonu święciańskiego. Pani Elena zaproponowała, by do Polski udali się przedstawiciele seniorów-Polaków. Miałam przyjemność reprezentować seniorów z rejonu święciańskiego. To zaproszenie, między innymi, zawdzięczamy panu Pawłowi Bielinowiczowi, który jest członkiem zarządu Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie oraz wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, mający rodzinne korzenie w Hoduciszkach.

Po powrocie z Polski z inicjatywy jednej z aktywnych słuchaczek UTW Dany Giedrienė postanowiliśmy utworzyć na naszym UTW polską sekcję w Nowych Święcianach. Przyznam, nie byłam na sto procent przekonana do tej inicjatywy, ale kiedy na spotkanie seniorów-Polaków przyszło ponad 10 osób zrozumieliśmy, że taka sekcja ma rację bytu. Nasz entuzjazm co do powołania polskiej sekcji jeszcze bardziej wzrósł, kiedy na kolejne spotkanie przyszło dwa razy więcej osób. Mieliśmy też gości – przybyły do nas przedstawicielki PUTW z Niemenczyna i ATW z Wilna. Panie opowiedziały nam o swojej działalności i już nakreśliliśmy plany naszych dalszych kontaktów, m.in. mamy gościć rodaków z Niemenczyna na zapustach.

Na kolejnym spotkaniu członków UTW w końcu listopada z okazji imienin Andrzeja, gościliśmy dyrektora Domu Polskiego w Nowych Święcianach Andrzeja Aszkiełowicza. Wygłosił on prelekcję o św. Andrzeju Boboli. Byliśmy zauroczeni tematem i postanowiliśmy kontynuować poznawanie historii życia wielkich rodaków.

W tym celu wyruszyliśmy na naszą pierwszą poznawczą wyprawę do Wilna śladami wielkich Polaków. Naszym przewodnikiem zgodził się być Andrzej Aszkiełowicz.

Miniona niedziela spędzona w Wilnie była poświęcona odwiedzeniu zarówno miejsc sakralnych, jak i świeckich. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od kościoła pw. śś. Piotra i Pawła, następnie odwiedziliśmy domek św. Faustyny Kowalskiej na Antokolu i udaliśmy się do Wileńskiego Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki, prowadzonego przez siostrę Michaelę Rak.

Na Rossie oddaliśmy hołd Józefowi Piłsudskiemu, pochyliliśmy czoła przed Mauzoleum Matki i Serca Syna – w ten sposób uczciliśmy 150. rocznicę urodzin Marszałka, który przyszedł na świat w rejonie święciańskim, w Zułowie.

Pamiętaliśmy również o naszym Wieszczu – odwiedziliśmy Muzeum Adama Mickiewicza. Na trasie naszego pielgrzymowania po stolicy znalazły się też Katedra, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz kościół Ducha Świętego. Pan Andrzej opowiedział nam o świątyni pw. św. Kazimierza, zaprowadził do cerkwi.

Naszą wędrówkę po mieście kończyliśmy u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej – oddaniem jej czci i modlitwą.

Uwieńczeniem niedzielnej wyprawy było złożenie życzeń trzem paniom, które obchodziły w tych dniach swoje urodziny. Takim rodzinnym akcentem zakończyliśmy ten niezwykle interesujący i treściwy dzień spędzony w Wilnie.

Jesteśmy bardzo wdzięczni dyrektorowi DP w Nowych Święcianach Andrzejowi Aszkiełowiczowi za to, że zechciał nam towarzyszyć i przekazał tak wiele informacji, dzielił się swoją wiedzą.

Kolejne spotkanie członków polskiej sekcji UTW w Nowych Święcianach będzie poświęcone Świętom Bożego Narodzenia, na którym gościć będziemy uczniów niedzielnej szkółki języka polskiego, która działa pod opieką Związku Polaków na Litwie. Marzymy zaś o tym, by udać się na pielgrzymkę do Polski śladami naszego wielkiego rodaka – św. Jana Pawła II.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.