Opłatkowe spotkanie na Żmudzi

16 grudnia rodacy ze Żmudzi spotkali się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w Kiejdanach. Odbyło się ono w świątecznie przystrojonej sali kawiarni „Swój Kąt”. Wagi świętu nadało przybycie radcy Ambasady RP w Wilnie, kierownika wydziału konsularnego Marcina Zieniewicza oraz dziekana dekanatu kiejdańskiego, proboszcza parafii św. Józefa, ks. Norbertasa Martinkusa.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli rodacy z Boguchwały (Polska), Wilna, Poniewieża, Kiejdan, Datnowa i okolicznych miejscowości. Delegacja przyjaciół z Poniewieża przybyła na czele z prezydent klubu „Aktywne kobiety”, dyrektor Szkoły Podstawowej w Poniewieżu dla Niesłyszących i Słabosłyszących – Danutė Kriščiūnienė. W wigilijny nastrój zebranych wprowadziły stare polskie kolędy w wykonaniu jedynego polskiego zespołu na Żmudzi – „Issa” oraz rytmiczne, nowe kolędy zespołu „Kompanija” z Boguchwały, śpiewane przy akompaniamencie kapeli.

Konsul Marcin Zieniewicz przekazał zebranym życzenia świąteczne od ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Urszuli Doroszewskiej i korpusu dyplomatycznego Ambasady RP w Wilnie.

Ksiądz Norbertas Martinkus wyraził nadzieję, że radosny czas Świąt Bożego Narodzenia będzie okazją do głębokich refleksji i dzielenia się miłością z bliźnimi. Irena Duchowska – prezes Oddziału ZPL „Lauda” życzyła, by dar betlejemskiej nocy wypełnił serca pokojem oraz nadzieją na błogosławieństwo w Nowym Roku.

Po wspólnej modlitwie łamano się opłatkiem – symbolem jedności i przebaczenia, znakiem miłości i przyjaźni. Składano sobie z głębi serc płynące życzenia w prawdziwie życzliwej i przyjacielskiej atmosferze.

Na gości czekał również pięknie przystrojony świąteczny stół z tradycyjnymi dwunastoma potrawami wigilijnymi, za co podziękowania należą się właścicielce kawiarni Audronė Aleknienė, również mającej polskie korzenie.

Wieczór upłynął w atmosferze ciepła i przyjaźni. Aura spotkania sprzyjała serdecznym rozmowom, dzieleniu się radością bycia razem. Odczuwało się duch wzajemnego szacunku, ciepła i dobra, dzielono się przeżyciami z minionego i planami na przyszły rok. Uczestnicy spotkania dziękują Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” za dofinansowanie imprezy ze środków Senatu RP.

Zespół „Kompanija” z Boguchwały po zwiedzeniu Wilna, gościnnie występował w Poniewieżu, Datnowie i Kownie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.