Polskie Dyktando dla Dorosłych

Sięgnij po tytuł mistrza polskiej ortografii na Litwie!
Związek Polaków na Litwie zaprasza wszystkich chętnych do sprawdzianu znajomości języka ojczystego.
Polskie Dyktando dla Dorosłych odbędzie się 16 grudnia br. w Wilnie.
W Dyktandzie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 20 lat. Nie mogą brać w nim udziału obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
Rejestracja trwa do 14 grudnia br. drogą e-mailową (biuro@zpl.lt) lub telefonicznie (pod nr tel.: 2331056). Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz
nr telefonu kontaktowego.
Każdy z uczestników Dyktanda otrzyma numer rejestracyjny po przybyciu na miejsce w dniu 16 grudnia.
Numer ten będzie gwarantował uczestnikowi anonimowość aż do chwili ogłoszenia wyników.
Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 1000 euro; na zdobywców II i III miejsca – również nagrody pieniężne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości nagród, o ile się okaże, że kilka prac będzie bez błędów, lub z jednakową ich liczbą.
Sprawdź swoją znajomość języka polskiego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.