Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Do Polskiej Biblioteki w Wędziagole, gromadzącej historyczne materiały archiwalne o zamieszkałych w tych okolicach Polakach, w tym tygodniu dotarła dobra wiadomość – otrzymaliśmy wartościowy materiał, świadczący o tym, że jeszcze jednej, kiedyś mieszkającej w naszej parafii rodzinie gospodarzy-Polaków – państwa Koczanów – za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej przyznano tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Gospodarze Weronika i Kazimierz Koczanowie mieszkali i pracowali we wsi Kowaliszki. To starzy wędziagolscy parafianie. Urodzeni tu w roku 1902, w 1903 zostali ochrzczeni w wędziagolskim kościele pw. św. Trójcy, a w 1926 roku wzięli ślub. W 1941 roku, podczas niemieckiej okupacji, kiedy zaczął się holokaust i inne straszne wydarzenia czasu wojny, Weronika i Kazimierz Koczanowie widzieli prześladowanych i zabijanych Żydów. Będąc ludźmi głęboko wierzącymi, szlachetnymi katolikami, nie mogli pozostać obojętnymi, poczuwali się do obowiązku niesienia pomocy bliźnim, ratując ich od zagłady. Z kowieńskiego getta, przy pomocy kilku innych Polaków, do Kowaliszek przywieziono i tu ukryto żydowską rodzinę Łabanowskich. Byli to Meira i Ester oraz ich córki: Hanne, Sara, Asne, Pesie i Henne. Tu, w gospodarstwie Koczanów, ta rodzina ukrywała się do 1944 roku, do wkroczenia Armii Czerwonej. Po wojnie, po przyjściu Sowietów, Weronika i Kazimierz Koczanowie, jak wielu innych mieszkających tu gospodarzy-Polaków, zostali zesłani na Syberię. Po zesłaniu nikt nie pozwolił im wrócić do Kowaliszek, więc repatriowali do Polski.

Tego roku, 8 sierpnia, Jej Ekscelencja Pani Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari podczas uroczystej ceremonii na Zamku w Szczecinie wręczyła synowi państwa Koczanów, Wojciechowi przyznane pośmiertnie przez Instytut Yad Vashem (Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu) bohaterom Weronice i Kazimierzowi Koczanom medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i Dyplom Honorowy. Wędziagolanie cieszą się i są dumni z tego, że to już trzecia polska rodzina z naszej parafii, która ratowała Żydów podczas holocaustu, została wysoko oceniona i uhonorowana medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i Dyplomami Honorowymi. Ich imiona zostały wyryte na Ścianie Honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem w Jerozolimie, a w Alei Sprawiedliwych wśród Narodów Świata zostały zasadzone drzewka z osobistą tabliczką ratującego. „Ratując jedno życie – ratujesz cały świat” – taki napis znajduje się na Ścianie Honoru. Polacy z okolic Wędziagoły uratowali niejedno życie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.