Łączy ich historia i współczesność

Ostatni letni weekend prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz spędził odwiedzając oddziały Związku, znajdujące się poza zwarcie zamieszkałymi przez rodaków terenami Wileńszczyzny. Kolejno wraz z sekretarzem ZPL Pawłem Stefanowiczem odwiedzili oddziały ZPL w Szyłokarczmie (Šilutė), Kłajpedzie oraz Druskienikach.

Podczas spotkania z panią prezes Oddziału ZPL w Szyłokarczmie Aliną Judžentienė omówiono działalność, skierowaną na zachowanie pamięci rodaków, którzy przed wieloma dziesięcioleciami znaleźli się na ziemi szyluckiej. Złożono kwiaty i zapalono znicze w Polskiej Kwaterze na cmentarzu byłego obozu koncentracyjnego w Macikach, gdzie spoczywają zamordowani rodacy. Los sprawił, że obóz ten służył również dla kolejnych oprawców. Po wojnie został on wykorzystany przez sowieckie struktury represyjne. Wśród więzionych tu osób byli też Polacy, przede wszystkim żołnierze AK z Wileńszczyzny. Z inicjatywy Związku Polaków na Litwie na terenie obozu w Macikach została założona również Polska Kwatera, ustawiony pamiątkowy krzyż upamiętniający rodaków. Miejscem tym opiekują się miejscowi Polacy na czele z panią Judžentienė. Ich pamięć uczczono w dniach podpisania sławetnego paktu Ribbentrop – Mołotow i zbliżającej się kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Kłajpedzki Oddział Związku Polaków na Litwie (prezes Julita Sulcienė) skupia rodaków, którzy do portowego miasta nad Bałtykiem najczęściej przybywali do pracy lub zawierali związki małżeńskie. Polska społeczność Kłajpedy, zrzeszona w oddziale ZPL wspólnie obchodzi święta narodowe i religijne, uczestniczy w spotkaniach z rodakami, którzy goszczą nad Bałtykiem – taką okazję mają najczęściej podczas Dni Morza, kiedy do Kłajpedy zawijają polskie statki i żaglowce.

Jedną z form działalności oddziału jest prowadzenie szkółki języka i kultury polskiej. To właśnie tu dzieci i młodzież, którzy w Kłajpedzie nie mają możliwości pobierania nauki w języku polskim, poznają język ojczysty swoich dziadków i rodziców, uczą się historii, zapoznają się z tradycjami polskimi oraz piosenkami i tańcami. Właśnie przy szkółce powstał zespolik, który bierze udział w imprezach organizowanych przez kłajpedzkie centrum wspólnot narodowych, gdzie prezentuje polski folklor. Podczas spotkania w siedzibie Kłajpedzkiego Oddziału ZPL rozmawiano o dalszej jego działalności, urozmaiceniu pracy szkółki oraz innych aktualnych dla miejscowych Polaków sprawach.

Oddział Związku Polaków na Litwie w Druskienikach ma w swej pieczy Dom Polski. Jest to miejsce, w którym nie tylko spotykają się miejscowi Polacy, by wspólnie świętować religijne i narodowe święta, obchodzić znamienne rocznice, ale też często jest to miejsce spotkań z rodakami z Macierzy, którzy odwiedzają kurort nad Niemnem.
Podczas spotkania z członkami oddziału omówiono zaistniałą sytuację oraz problemy, jakie ma on do rozwiązania. Poruszono również sprawę funkcjonowania Domu Polskiego. Wraz z przedstawicielami oddziału prezes odwiedził też cmentarz polskich żołnierzy, który znajduje się nad brzegiem Niemna. Pochowani są tam żołnierze – Polacy, którzy brali udział w I wojnie światowej oraz uczestnicy walk o zaistnienie Polski na mapie świata w roku 1918.

W ubiegłym roku wysiłkiem ZPL dokonano tu renowacji starych nagrobków. Podczas wizyty na cmentarzu, pamięć poległych uczczono modlitwą oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Symboliczne jest to, że praktycznie w każdej miejscowości na Litwie znajdują się ślady polskiego wątku jej historii, a na cmentarzach – mogiły rodaków, którzy z woli biegu historii znaleźli się na tej ziemi, dla której jednym przyszło pracować, innym zaś – walczyć o jej wyzwolenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.