Wilczy trop na śniegu – Wilno po raz trzeci uczciło Żołnierzy Wyklętych