Ambasada ogłasza konkurs dotyczący polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie!