Prezentacja książki „WILNO. Rodzinna historia smaków” Ewy Wołkanowskiej-Kołodziej i śp. Genowefy Wołkanowskiej