Trzecia kwesta „Pomnikom Rossy”

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą i Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie 1 listopada 2016 roku organizuje trzecią kwestę na cmentarzach Wileńszczyzny ,,Pomnikom Rossy”.

Pierwsza kwesta odbyła się 1 listopada 2014 roku na cmentarzach w Czarnym Borze, Duksztach, Jaszunach, Kowalczukach, Kiwiszkach, Mejszagole, Miednikach, Niemenczynie, Niemieżu, Pakienie, Solecznikach, Szumsku oraz na Rossie. Podczas kwesty zebrano 12150,50 litów, 117 złotych, 25 dolarów USA, 8,70 euro. Zebrane podczas kwesty środki zostały przekazane Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą i wykorzystane na renowację pomnika rodziny Maninich (całkowity koszt renowacji wyniósł 7868 euro).

Druga kwesta odbyła się 1 listopada 2015 roku na cmentarzach w Solecznikach, Niemenczynie, Mejszagole, Miednikach, Suderwie, Połukni, Turgielach, Szumsku, Butrymańcach, Bujwidzach, Rudominie, Taboryszkach, Ławaryszkach, Kowalczukach, Pakienie, Niemieżu, Duksztach, Ejszyszkach oraz na Rossie. Ogółem zebrano 4882,82 euro i 245,05 złotych. Pieniądze wykorzystano na renowację pomnika Anny Mikulskiej.

Obie te akcje odbyły się dzięki bezinteresownej pomocy uczniów, nauczycieli, harcerzy, kapłanów.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tegorocznej kweście. Mamy cichą nadzieję, że zbieranie datkow stanie się tradycją i coraz więcej miejscowości weźmie w tym udział.

Puszki do kwestowania można odebrać w dniach 20, 21, 27, 28 października od godziny 15 do 19 w DKP (Dom Kultury Polskiej), w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (Naugarduko 76, pokój 105, wejście od ul. Kauno). Informacje pod numerem tel. 868510604

Dariusz Żybort,
koordynator kwesty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.