Polskie gimnazjum w Landwarowie – pierwsza jaskółka