„Kresy 2014” – poezja kształci i wzrusza

Finał XXIII Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2014” odbył się w Domu Polskim w Wilnie 13 listopada. Jego zwycięzcy w najstarszej grupie wiekowej Konrad Żytkowski i Dariusz Rudzianiec będą reprezentowali Litwę w Białymstoku.

Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy”, zapoczątkowany wraz z przyjaciółmi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” z Białegostoku, wśród których był aktor Białostockiego Teatru Lalek Piotr Damulewicz – niezmienny członek jury – stał się jedną z najpopularniejszych imprez, obejmujących dzieci i młodzież z polskich szkół na Wileńszczyźnie.

Z roku na rok rosnąca popularność poetyckich zmagań, tego roku zaowocowała udziałem 876 recytatorów z rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego oraz Wilna. Do finału trafiło 57 osób. To właśnie oni zaprezentowali szanownemu jury w składzie: Piotr Damulewicz – aktor (przewodniczący), Magda Kruszyńska – animator kultury w Białymstoku, Lilia Kiejzik – kierownik Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie oraz Helena Bakuło – instruktor teatralny, dyrektor Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie wybrane wiersze. Należy odnotować, że tego roku obok fragmentów z utworów Wieszcza, w większości znalazła się poezja autorów, którzy pisali właśnie dla dzieci: Wanda Chotomska, Joanna Papuzińska, Jan Brzechwa, szczególną popularnością cieszył się Ludwik Jerzy Kern i in. Młodzież wybierała utwory Jarosława Iwaszkiewicza, Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Janusza Kofty, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wojciecha Młynarskiego oraz innych autorów, w tym też współczesnych początkujących poetów z Wilna, np. Marzeny Mackojć.

Szanowne jury więc nie miało łatwej roboty, uwzględniając też to, że w poetyckie szranki stanęło 57 uczestników: 21 w najmłodszej grupie wiekowej – do lat 12 oraz po 18 osób w II i III kategoriach wiekowych.

Kiedy po wysłuchaniu wszystkich uczestników jurorzy udali się na końcową naradę, oczekujących na wyniki konkursu przywitał teatr „Wędrówka” z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu pod kierownictwem Bożeny Bieleninik. Zaprezentował on spektakl pt. „Brat naszego Boga” wg Karola Wojtyły.

Wyniki zmagań konkursowych podsumował i zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych ogłosił przewodniczący jury Piotr Damulewicz. Nagrody, ufundowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przekazane za pośrednictwem wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie, Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, organizatorów konkursu „Macierz Szkolną” wręczali laureatom i ich nauczycielom konsul generalny Stanisław Cygnarowski, prezes Józef Kwiatkowski oraz przewodniczący jury.

Komisja oceniająca recytację wierszy nie tylko wytypowała zdobywców I-III miejsc, ale też osoby wyróżnione w każdej kategorii wiekowej. Przewodniczący komisji odnotował również to, że obok coraz lepszego przygotowania uczestników, są problemy, z jakimi część recytatorów nie potrafiła sobie poradzić. Jest to wymowa samogłosek „ą” i „ę” występujących w środku wyrazu, które zatracają w tym wypadku swoją nosowość; kwestia nośności głosu, czyli emisja, by wyraźnie mogły słyszeć recytatora nie tylko te osoby, które znajdują się w najbliższej odległości oraz należyte eksponowanie treści utworu, bo to ona jest najważniejsza. Pan Damulewicz podkreślił, że należy pamiętać o tym, iż nie długość wiersza, a jego przekazanie stanowi o sukcesie.

Po ogłoszeniu zwycięzców i osób wyróżnionych, organizatorzy zakomunikowali, iż na konkursie w Białymstoku, który odbędzie się na początku grudnia, Litwę tradycyjnie będą reprezentowali zdobywcy 1 i 2 miejsca w najstarszej grupie wiekowej: Konrad Żytkowski z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego i Dariusz Rudzianiec ze Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego, zaś w rezerwie będą ich koledzy szkolni Rafał Werkowski i Tomasz Grablewski, którym jury przyznało trzecie miejsce. Tego roku w kategorii wiekowej powyżej 16 lat laury zwycięzców przypadły wyłącznie chłopcom z dwóch wileńskich szkół, zaś wyróżnienia otrzymali: Greta Korzeniewska (Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie), Edgar Kriwelis (Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie), Julija Radlinskaitė (Szkoła Średnia w Mickunach) i Dorota Skarina (Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace).

W kategorii wiekowej od 12 do 16 lat pierwsze miejsce przyznano Karolinie Rusieckiej (Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie); drugie – Julianowi Germanowiczowi (Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie); trzecie – Lorecie Uzieło (Gimnazjum w Awiżeniach). Zostały wyróżnione następujące osoby: Ewa Novickaitė (Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie), Greta Kogarko (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie), Karolina Słotwińska (Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie).

W najmłodszej kategorii wiekowej (do lat 12) pierwsze miejsce zdobył Hubert Jakub Niewierowicz (Szkoła-Przedszkole „Wilia”); drugie – Kinga Lewko (Szkoła Podstawowa w Mościszkach); trzecie – Dorota Bielawska (Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce). Wyróżnieni zostali: Rafał Dulko (Szkoła Podstawowa w Rakańcach), Jakub Bill (Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu), Dominika Narkiewicz (Szkoła Średnia im. L. Narbutta w Koleśnikach), Damian Kondratowicz (Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu) oraz Gabriela Mockutė (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach).

Uhonorowani zostali też nauczyciele-instruktorzy, którzy przygotowali młodzież do konkursu „Kresy 2014”: Łucja Gornatkiewicz, Danuta Czerniawska, Inessa Mozyro, Sabina Naruniec, Irena Komar, Lilia Wojciechowska, Jolanta Pacyno, Joanna Szczygłowska i Lucyna Jaglińska.

Gratulując wszystkim miłośnikom poezji pięknej przygody z rymowanym słowem, życzymy Konradowi i Dariuszowi, by laury zwycięzców nie ominęły ich w Białymstoku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.