Wieści z Wędziagoły

10. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Poeta zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie. Stało się tradycją, by co roku w dniu jego śmierci zbierać się w Krasnogrudzie, w starym dworku rodzinnym Miłoszów, gdzie się mieści obecnie Centrum Sztuki i Kultury Narodów Pogranicza i przypomnieć postać poety, jego twórczość. Jest to okazja do spotkania z ludźmi różnych kultur, dziedzin sztuki, którzy nam je przybliżają. W odległości kilku kilometrów od Krasnogrudy, w kościele w Żegarach, wieczorem jest odprawiana Msza św. w języku polskim i litewskim.

Dyrektor Centrum Sztuki i Kultury Narodów Pogranicza Krzysztof Czyżewski również tego roku zaprosił wędziagolan do Krasnogrudy, by uczcić 10. rocznicę śmierci poety Czesława Miłosza. Niestety, nie udało się nam przyjechać.

Wędziagolanie 10. rocznicę śmierci poety uczcili na przykościelnym cmentarzu w Wędziagole, przy grobach pochowanych tu przodków Miłoszów. Zapalili świece, pomodlili się za duszę poety, jego brata Andrzeja i wszystkich zmarłych krewnych.

Zielna
Odpust w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ma w parafii wędziagolskiej głębokie, stare tradycje. Jak wynika ze wspomnień miejscowych seniorów, odpust ten był największym i najgłośniejszym w okolicy. W zmieniającej się rzeczywistości, kiedy zanika obcowanie, tradycje, religijność, nadal śmiało możemy mówić o tym, że Zielna w Wędziagole jest wielkim świętem dla miejscowych ludzi i przybywających pielgrzymów. A dzieje się tak dlatego, że od wieków mieszka tu sporo Polaków, którzy zachowali te piękne tradycje, religijność, a ich spadkobiercy – rozrzuceni po wielkich miastach i innych miejscowościach na Litwie – nadal znajdują czas, by w dniu odpustu, na Zielną, odwiedzić kościół wędziagolski, groby swoich bliskich, znajdujące się na kilku parafialnych cmentarzach, spotkać się z krewnymi, znajomymi, kolegami z lat szkolnych, poobcować w ojczystym języku polskim.

Więc też tego roku w dniu święta od wczesnego ranka do wędziagolskiego kościoła pw. Świętej Trójcy licznie się zbierali miejscowi mieszkańcy, goście, pielgrzymi; można było usłyszeć, jak wielu ludzi obcowało w języku polskim.

Mszę św. w języku polskim odprawił wędziagolski proboszcz, ksiądz i poeta Skaidrius Kandratavičius. Podczas nabożeństwa śpiewali goście z rejonu wileńskiego – zespół „Sużanianka” (kierownik Margaryta Krzyżewska). Po modlitwie odbyła się wspólna – polsko-litewska – procesja eucharystyczna. Następnie została odprawiona Msza św. w języku litewskim, podczas której śpiewali goście z sąsiedniego Łabunowa – zespół „Barupė”.

Piękna pogoda, wspaniały nastrój towarzyszyły organizatorom odpustu w Wędziagole, miejscowym i okolicznym mieszkańcom oraz przybyłym gościom. Ta piękna tradycja, by w dniu odpustu na Zielną spotkać się z rodakami, rodziną i bliskimi, kolegami szkolnymi, znajomymi i pielgrzymami jest ciągle żywa i należy się z tego cieszyć i być dumnym.

Ryszard Jankowski

Otwarto polską bibliotekę

Wędziagolanka Halina Pečiulienė, chociaż dziś mieszka w Kownie, cieszy się, że w jej rodzinnym miasteczku otwarto polską bibliotekę
Wędziagolanka Halina Pečiulienė, chociaż dziś mieszka w Kownie, cieszy się, że w jej rodzinnym miasteczku otwarto polską bibliotekę

Po skończeniu obchodów odpustowych w dniu Zielnej, wędziagolanie i ich goście pośpieszyli na uroczyste otwarcie polskiej biblioteki, która została założona w domu przy ulicy Kėdainių 26 (Kiejdańskiej). Właśnie tu, z inicjatywy prezesa wspólnoty polskiej – Ryszarda Jankowskiego, została otwarta polska biblioteka, która dysponuje 2500 tomami książek, a drugie tyle znajduje się w archiwum. Zapotrzebowanie na literaturę w języku polskim istniało w Wędziagole od dawna. Niestety, wiatry historii nigdy tu nie były przychylne dla miejscowych Polaków. Urzeczywistnić ten pomysł udało się dopiero teraz. Symbolicznym jest to, że w okresie przedwojennym, przy tejże ulicy Kiejdańskiej, w dworze państwa Chmielewskich, mieściła się prywatna polska biblioteka. Dlatego też na otwarcie polskiej biblioteki został zaproszony honorowy gość – przedstawiciel tej znanej rodziny – profesor dr hab. Andrzej Ancuto, który posiada sporo wiadomości o bibliotece w dworze państwa Chmielewskich. Z przyjemnością podzielił się on swą wiedzą i rozważaniami; jako honorowy gość dostąpił zaszczytu przecięcia symbolicznej wstęgi podczas otwarcia biblioteki.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli bibliotekę, zapoznali się z polską stroną internetową Wędziagoły, wznieśli lampkę wina i zaśpiewali na cześć pomysłodawców i założycieli biblioteki tradycyjne „Sto lat”. Od razu znaleźli się też miłośnicy polskiej literatury, którzy utworzyli pierwszą dziesiątkę czytelników.

Dalszy ciąg uroczystości z okazji otwarcia biblioteki i obchodów Zielnej odbywał się w sadzie, gdzie w cieniu jabłoni czytano wiersze, dźwięczały piosenki, wykonywane przez goszczącą tu „Sużaniankę” oraz miejscowych miłośników śpiewu. Piękne podwójne święto: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i otwarcie polskiej biblioteki odbyło się w piątek, 15 sierpnia. Tego dnia było wiele pamiętnych chwil – długo będziemy o nich wspominali.

Leonia Piotrowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.