Jubileusz „Czerwonych Maków”

16 sierpnia br. w Jawniunach obchodzono piękny jubileusz – 25-lecie polskiego zespołu ludowego „Czerwone Maki”. Stał się on znaczącym akcentem X Festynu Kultury Polskiej „Śpiewaj z nami”A, który organizowany jest z inicjatywy Szyrwinckiego Oddziału Rejonowego ZPL.

„Czerwone Maki” są jedynym polskim zespołem w rejonie szyrwinckim. Prezentuje on gminę jawniuńską na wszystkich ogólnorejonowych imprezach, występuje w różnych zakątkach Litwy, tam, gdzie są Polacy, dla których droga jest podwileńska polska pieśń ludowa. Zespół powstał w 1989 r., tuż po założeniu w Jawniunach pierwszego koła Związku Polaków na Litwie. Właśnie wtedy objęłam kierownictwo tym kolektywem i do dziś jesteśmy razem. Od tamtego pamiętnego i jakże ważnego dla nas, Polaków zamieszkałych w rejonie szyrwinckim, dnia wiele wody upłynęło, były chwile podniosłe i upadki, ludzie przychodzili i odchodzili – zmieniał się skład zespołu, ale zespół przetrwał i nadal śpiewa. Bo ten śpiew wypływa z głębi serca, jest wyrazem naszego umiłowania rodzimej kultury, polskich jej pierwiastków na tej ziemi. Cieszymy się, że ludziom, dla których śpiewamy, nasza twórczość się podoba.

Obecnie w zespole mamy 12 członków. Są to przedstawicielki płci pięknej. Przed laty, na początku naszej działalności mieliśmy też grupę mężczyzn, którzy, niestety, z różnych przyczyn odeszli. Zespolanki wiele trudu wkładają w organizowanie corocznych festynów kultury polskiej „Śpiewaj z nami”. Tego roku festyn odbył się już po raz 10., więc świętowaliśmy wspólnie nasze jubileusze. Na festyn do Jawniun chętnie przybywają mieszkańcy z okolicznych wsi i miasteczek, a także rodacy, którzy dawno opuścili te okolice i żyją w dużych miastach i innych regionach Litwy.

W przededniu jubileuszowej imprezy, w mejszagolskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich zespolaków: obecnych i byłych, którzy śpiewali z nami w ciągu wielu lat. Podczas modlitwy dziękowaliśmy za dar wiary, za działalność i wytrwałość, pokój w rodzinach i na świecie. Modląc się, pamięcią ogarnialiśmy też tych, którzy odeszli do Pana.

Na scenie jubileuszowego jawniuńskiego festynu, ustawionej w malowniczym miejscu osiedla, wystąpiły zespoły z Wileńszczyzny i Białorusi: orkiestra dęta ze Szkoły Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki w Solecznikach, zespół „Troczanie”, schola młodzieżowa z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole, „Mejszagolanki”, kapela wiejska z Muśnik (rej. szyrwincki), grupa rodzinna Kasparów, „Kapela Podwileńska”, pełen młodzieńczej werwy folkowy zespół białoruski „Lalki Interneiszen” i , oczywiście, „Czerwone Maki”. Zespół z okazji jubileuszu wydał swoją pierwszą płytę, a przed publicznością zaprezentował się w nowych strojach, ufundowanych przez Ministerstwo Kultury Litwy.

Festyn oraz obchody ćwierćwiecza „Czerwonych Maków” swoją obecnością zaszczycili dostojni goście: proboszcz parafii mejszagolskiej, ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz, prezes Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL, europoseł Waldemar Tomaszewski, posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė, merowie rejonów szyrwinckiego i solecznickiego: Vincas Jasiukevičius i Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu trockiego Maria Pucz, dyrektor administracji rejonu szyrwinckiego Elena Davidavičienė oraz śpiewająca w zespole wicedyrektor Rasa Tamošiunienė. Przyjechali też rodacy z Druskienik – członkowie Druskienickiego Oddziału ZPL wraz z prezes Heleną Ališkevičienė oraz radni rejonu szyrwinckiego.

Były gratulacje i prezenty, życzenia oraz odśpiewane „Sto lat”, które jak zawsze swoim dźwięcznym głosem zaintonował ksiądz dziekan. Były też świąteczne fajerwerki.

Zabierając głos Waldemar Tomaszewski podziękował członkiniom zespołu za to, że pielęgnują kulturę polską na Ziemi Szyrwinckiej. Podkreślił też działalność miejscowych oddziałów ZPL (wiosną obchodził on swoje 25-lecie) oraz AWPL, którym kieruje posłanka Rita Tamašunienė. Prezes AWPL odnotował, że Polacy z rejonu szyrwinckiego mają swoich przedstawicieli w samorządzie i administracji rejonu, którzy dobrze sobie radzą w sprawowaniu władzy w koalicji.

Posłanka Rita Tamašunienė, składając życzenia w imieniu frakcji sejmowej AWPL: posłów oraz wiceprzewodniczącego Sejmu RL Jarosława Narkiewicza, dziękowała zespolankom za to, że potrafiły odrodzić wiele zapomnianych miejscowych polskich pieśni. Słowa uznania szanowni goście kierowali też pod adresem kierownictwa zespołu: Teresy Radziun i mojej skromnej osoby. Od pierwszych dni powstania „Czerwonych Maków” wspólnie dbamy o to, by śpiew nasz przysparzał chwały Bogu i niósł radość ludziom.

Członek Szyrwinckiego Oddziału Rejonowego ZPL Henryk Grydziuszko na cześć jubileuszu „Czerwonych Maków” zorganizował rajd rowerowy, w którym czynny udział wzięła również młodzież. Rowerzyści modlili się przy krzyżach we wsiach Jawniuny, Antonajcie, Ejciuny, Szawle, Stepary. Przy stawianiu krzyży w tych miejscowościach zespół brał udział wraz ze śp. księdzem prałatem Józefem Obrembskim. Należy dodać, że żona pana Grydziuszki, śp. Maria Grydziuszko była wśród pierwszych zespolanek. Członkinią zespołu była też ich córka – Wiesława (obecnie śpiewa w zespole „Mejszagolanki”).

Zespół szczyci się tym, że w swoim repertuarze ma sporo własnych piosenek, napisanych o zespole. Słuchając tych pieśni można odtworzyć twórczy życiorys „Czerwonych Maków”: od powstania, aż do dnia dzisiejszego. Te piosenki znalazły się również na naszej płycie pt. „25. Czerwone Maki”.

Ich słowa zostały napisane przez Władysławę Orszewską-Kursevičienė, zaś z dobraniem odpowiednich melodii, jako kierownik zespołu, musiałam radzić sobie sama.

Jubileuszowy festyn trwał do późnego wieczora. Został uwieńczony wesołą zabawą, podczas której rej wiedli goście z Białorusi.

Prowadząca święto Edyta Tamošiūnaitė, o miejscowych rodakach, członkiniach zespołu „Czerwone Maki”, między innymi, powiedziała: „Nigdy się nie poddali, nigdy nie zwątpili, nie stracili nadziei – swoim śpiewem chwalą Boga i cieszą ludzi. Zachowują pieśń śpiewaną tu przed wiekami – jest to słuszna, warta życia i poświęcenia działalność”.

Zespół z całego serca dziękuje Edycie Tamošiūnaitė za reżyserię i prowadzenie, miłe słowa i serdeczny uśmiech oraz Renacie Kowaluk za wspaniałe dekoracje, które upiększyły scenę.

Chciałabym też podziękować wszystkim sponsorom, bez których wsparcia, święto – podwójny jubileusz – festynu i zespołu nie mogło by się odbyć. Więc serdeczne „dziękuję” kieruję do: Zarządu Głównego ZPL, Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL, Ministerstwa Kultury Litwy – działu mniejszości narodowych, samorządu rejonu szyrwinckiego, samorządu rejonu solecznickiego, posłanki na Sejm Rity Tamašunienė, zespołu „Troczanie”, spółki akcyjnej „Amber Grid”, spółki akcyjnej „NTEX”, spółki akcyjnej „Biodegra”, Szyrwinckiego Centrum Kultury, panów: Jana Muczynia, Waleriana Żygisa i Jarosława Tomaszuna. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy w rozśpiewanych Jawniunach na Ziemi Szyrwinckiej.

Stefania Tomaszun, prezes Szyrwinckiego Oddziału Rejonowego ZPL, kierowniczka zespołu „Czerwone Maki”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.