„Synteza Sztuk”

Wystawa – festiwal pod takim tytułem została otwarta 6 czerwca br. (potrwa do końca miesiąca) w holu Domu Polskiego w Wilnie. To Zakład Wzornictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy od dwóch lat organizuje Festiwal „Synteza Sztuk”. Idea Festiwalu – to próba wykonstruowania przekazu, w którym jest przedstawiony potencjał twórczy i aktywność twórców Zakładu Wzornictwa oraz szeroki zakres współpracy z instytucjami i artystami zaprzyjaźnionych uczelni, np. Akademii Sztuk Pięknych – Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ASP w Łodzi, Krakowie, a także w takich egzotycznych krajach jak Malezja, czy też Chiny.

Jak zaznaczył podczas otwarcia Festiwalu profesor Wojciech Hora – jeden z aktywnych propagatorów otwarcia wystawy w Wilnie – poprzez przedstawianie różnego rodzaju sztuk, techniki i technologii, autorzy starają się burzyć mury i dyscyplinarne granice, prowokować i zmuszać ludzi do zadawania pytań. Bo granice, jak się okazuje, są płynne i pozacierane, więc można działać poprzez koegzystencję: grafika, rzeźba, malarstwo, performance i… muzyka. Właśnie muzyka odegrała (dosłownie) bardzo istotną rolę podczas otwarcia wystawy. Dzięki współpracy z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy odbył się koncert „Music Arabesque”, podczas którego licznie zebrani słuchacze mieli możność wysłuchać utworów Jana Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina, Dymitra Szostakowicza, Franza Schuberta, Ernesta Blocha, Johanna Pachelbela, Claudiego Debussy, Jerome Kerna w wykonaniu wspaniałego zespołu pod kierownictwem Pawła Radzińskiego, który też opatrzył wykonywane utwory lirycznymi komentarzami o roli muzyki i piękna, które, jak wiemy, mają uratować świat.

Przybyli na otwarcie Festiwalu „Synteza Sztuki” mieli możność się zapoznać z ideą, lansowaną przez jego autorów o jedności wypowiedzi plastycznej oraz obszarów intelektualnych i emocjonalnych, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii poszczególnych dyscyplin.

Otwarcia wystawy dokonali wraz z gośćmi z Polski – artystami i kierownictwem uczelni – dyrektor Domu Polskiego w Wilnie Artur Ludkowski oraz Irena Brazis – koordynator projektów kulturalnych. Głos zabierał również dr Ryszard Kuźmo – rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie, dzięki kontaktom którego ta współpraca została w ten sposób sfinalizowana. Otóż nawiązane przed z górą dziesięcioma laty więzy były owocne w liczne wspólne przedsięwzięcia, imprezy, wykłady. A w ramach podpisanej w zeszłym roku umowy pomiędzy PUTW w Wilnie i Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich właśnie Festiwal jest prezentowany w Domu Polskim w Wilnie, by przybliżyć jego idee mieszkańcom Wilna i Wileńszczyzny.

Z pewnością warto wybrać się na tę wielce imponującą i wyzwalającą wiele emocji i odczuć wystawę, zapoznać się z pracami osób, które w dziedzinach grafiki, wzornictwa przemysłowego, instalacji i in. mają twórcze osiągnięcia wykraczające poza granice jednej uczelni czy kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.