Tradycja łączy pokolenia

10 lutego odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Związku Polaków na Litwie w gminie butrymańskiej. Członkowie trzech kół – przy Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach, w Janczunach oraz w Dojlidach – wypełnili dosłownie po brzegi salę imprez w Janczunach.

Wśród dostojnych gości byli: prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, mer rejonu Zdzisław Palewicz, wicemer Andrzej Andruszkiewicz, radni: Wojciech Szyłka i Tadeusz Rudzis, ksiądz proboszcz Szymon Wikło oraz starosta gminy butrymańskiej Wanda Bielska.

Zebranych rodaków przywitali: Leokadia Mikonis (prezes koła w Janczunach), Anna Jasińska (prezes koła przy Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach) oraz Anna Korszul – założycielka koła ZPL w Dojlidach. Przypomniały one historię odrodzenia tradycji polskich w gminie oraz osoby, kóre się przyczyniły do powstania na tych terenach pierwszej organizacji polskiej.

Głos zabrał również prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Zdzisław Palewicz, który pozdrowił zebranych, podkreślił ogromne znaczenie pielęgnowania polskości w każdej rodzinie i podziękował rodakom za aktywną postawę, pryncypialne stanowisko zajmowane w sprawach narodowościowych.

– To jest święto każdego z nas. Moje również, gdyż urodziłem się w tej wsi. Cieszę się, że nasi rodzice wykonali swój obowiązek, przekazując nam słowo i kulturę polską. Cieszę się również z tego, że w ciągu minionych 25 lat myśmy tę naszą polskość wzmocnili. Ćwierć wieku – to dopiero początek. Życzę, by nam zawsze towarzyszyła solidarność, poparta wzajemnym szacunkiem – tymi słowami uwieńczył prezes swoje przemówienie.

Tego popołudnia podczas świątecznego koncertu na scenie wystąpiły obok siebie cztery pokolenia: maluchy z przedszkola w Janczunach, którzy z dumą się przyznawali do bycia „małym Polakiem”; uczniowie Gimnazjum im. A. Krepsztul i ich nauczyciele wspólnie śpiewali polskie piosenki oraz seniorzy – z nie mniejszym zapałem wykonujący doskonale tu wszystkim znane, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stare polskie pieśni ludowe.

Jubileuszową imprezę kontynuował młodzieżowy zespół „Kwiaty Polskie” z Gimnazjum w Ejszyszkach. Zaprezentował on piękne polskie tańce oraz piosenki.

Na zakończenie święta prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL wręczył Dyplomy Uznania najbardziej zasłużonym działaczom trzech kół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.