Wizyta w oddziałach ZPL

Jak już informowaliśmy, we środę, 28 sierpnia, Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny RP na Litwie Jarosław Czubiński wraz z kierownikiem wydziału konsularnego, radcą ministrem, konsulem generalnym Stanisławem Cygnarowskim w towarzystwie prezesa ZPL Michała Mackiewicza odwiedzili Święciański, Jezioroski i Wisagiński Oddziały ZPL.

Pierwszym miejscem wizyty na Ziemi Święciańskiej było Podbrodzie. Tu, w Gimnazjum „Żejmiana”, miało miejsce spotkanie gości honorowych z pracownikami tej placówki, posłem na Sejm RL Zbigniewem Jedzińskim oraz radnymi z ramienia AWPL do Rady samorządu rejonu święciańskiego. Podczas rozmowy omówiono problemy, z jakimi boryka się jedyne w rejonie gimnazjum, w którym naukę prowadzi się w języku polskim. Poruszono kwestię współpracy z polską placówką dyplomatyczną, możliwości wsparcia niezbędnych dla gimnazjum projektów inwestycyjnych.

Goście odwiedzili również siedzibę Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL w Podbrodziu, którego prezesem jest pani Irena Bejnar. Następnie udano się do Zułowa – miejsca urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej mieli możność zapoznać się z dokonaną pracą na rzecz odbudowy Parku Pamięci Narodowej, którą społecznie prowadzi Związek Polaków na Litwie oraz z planami prac na najbliższe lata. Przy płycie upamiętniającej miejsce urodzin Marszałka ambasador Jarosław Czubiński wraz z konsulem generalnym Stanisławem Cygnarowskim złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Kolejnym punktem pobytu szanownych gości były Nowe Święciany i Święciany. Podczas spotkania z rodakami mówiono o konieczności zadbania o istniejące tu cmentarze wojskowych i cywilnych ofiar II wojny światowej. Ambasador dziękował członkom miejscowych kół ZPL na czele z Wacławem Wiłkojciem i panią Danutą Hulewicz , którzy czczą pamięć i porządkują miejsca pamięci.

Podczas wizyty w Nowych Święcianach zapoznano się również ze stanem budowy Domu Polskiego w tym miasteczku.

Następnie delegacja udała się do Dukszt Starych, w których odwiedziła cmentarz wojskowy polskich żołnierzy poległych w latach 1919-1920, którym od 2007 roku opiekuje się Związek Polaków na Litwie. W ciągu tych lat staraniem Związku udało się odbudować szereg całkowicie zdewastowanych żołnierskich grobów, ustawić tablicę upamiętniającą pamięć poległych. Ambasador Jarosław Czubiński zapewnił, że Związek Polaków na Litwie otrzyma wsparcie finansowe na zakończenie odbudowy i godne uporządkowanie miejsca spoczynku polskich żołnierzy z lat 1919-1920.

Z Dukszt Starych goście udali się do Turmont, do siedziby Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL. Podczas spotkania z szanownymi gośćmi, członkowie Zarządu oddziału na czele z panią prezes Weroniką Bogdanowicz opowiedzieli o swej działalności i planach na przyszłość.

Ostatnim punktem wizyty była Wisaginia. W Domu Mniejszości Narodowych, gdzie swą siedzibę ma Wisagiński Oddział ZPL, odbyło się spotkanie z jego członkami na czele z prezesem Zygfrydem Binkiewiczem oraz zespołem „Tumielanka”, która przywitała gości wiązanką piosenek. Gospodarze opowiedzieli szanownym gościom o pracy oddziału, życiu Polaków w Wisagini.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.