Żołnierski trud i znój (galeria)

Oddanie cześci i chwały wojsku, hołdu tym, co żołnierski trud i to, co mieli najdroższego – życie, składali na ołtarzu wolności i niepodległości Ojczyzny jest myślą przewodnią Święta Wojska Polskiego. Historia polskiego oręża ma wiele chlubnych kart. Już w XVII wieku postrach wśród wrogów budziła polska ciężka jazda – husaria.
Chwały wojsku dodawały zwycięstwa pod Kircholmem i Chocimiem. Murem stanęły polskie oddziały w Bitwie Wiedeńskiej, by uratować chrześcijańską Europę. Po raz drugi takiej misji Wojsko Polskie się podjęło w roku 1920. 15 sierpnia odnosząc zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej uchroniło Stary Kontynent przed bolszewicką zarazą i niesionym na bagnetach czerwonoarmistów płomieniem rewolucji. Było w historii Wojska Polskiego Westerplatte, Monte Cassino, Tobruk i bitwa o Anglię. Było krwawe żniwo nad Oką, bohaterskie Powstanie Warszawskie i walki o Wał Pomorski. Dziś są pokojowe misje. Odnosząc zwycięstwa, ponosząc porażki, licząc straty i sukcesy walk o wolność naszą i waszą, polski żołnierz z honorem spełnia swój obowiązek obrońcy wolności.

Wraz z katolickim Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Polacy na całym świecie obchodzą Święto Wojska Polskiego. Ustanowione w 1923 roku na mocy rozkazu ówczesnego ministra spraw wojskowych generała Stanisława Szeptyckiego w pamięć o Bitwie Warszawskiej, w której dzięki geniuszowi wojskowemu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz takich dowódców jak m. in. generałowie Tadeusz Rozwadowski, Władysław Sikorski polskiemu żołnierzowi udało się powstrzymać nacierające wojska bolszewickie i uratować od czerwonej zarazy nie tylko Polskę, ale też Europę – bolszewickie natarcie miało na celu rozniecić płomień rewolucji na Starym Kontynencie.

W Wilnie obchody Święta Wojska Polskiego zostały zainaugurowane już tradycyjnie na cmentarzu na Rossie. Przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie obok spoczywają też żołnierze Marszałka – uczestnicy walk o niepodległość, w hołdzie im zostały złożone wieńce i zapalone znicze.

W uroczystościach wzięli udział: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Jarosław Czubiński, attache obrony, wojskowy, morski i lotniczy płk Zbigniew Szlęk, pracownicy ambasady, posłowie na Sejm RL z ramienia AWPL Wanda Krawczonok oraz Michał Mackiewicz – prezes Związku Polaków na Litwie, kombatanci, kadra kierownicza oraz harcerze ZHP na Litwie, przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, samorządu wileńskiego, polskich organizacji, poszczególnych kół i oddziałów ZPL, wilnianie oraz goście z Macierzy.

 

Przemówienia z okazji święta wygłosili: ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński oraz płk Zbigniew Szlęk. Przypomnieli oni o historii polskiego oręża, trudach walk. Mówili też o dniu dzisiejszym, kiedy polski żołnierz wraz z przedstawicielami sił zbrojnych państw członkowskich NATO strzeże bezpieczeństwa i wolności, o które nieustannie trzeba walczyć i zabiegać.

Modlitwie za dusze poległych przewodził ks. Mirosław Grabowski. Zostały wykonane „Pierwsza Brygada” oraz „Rota”. Z inicjatywy młodzieży odśpiewano również „Mazurka Dąbrowskiego”.

Dalszy ciąg wileńskich obchodów Święta Wojska Polskiego przeniósł się do Zułowa – miejsca urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Z inicjatywy Związku Polaków na Litwie udało się tam kilkaset osób. W Alei Pamięci Narodowej, ksiądz proboszcz parafii podbrodzkiej Jan Czerniawski poświęcił stelę i dąb, przy których oddano hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej.

Wyświęcone zostały też kolejne 4 stele (zasadzenie dębów przy nich i uroczyste ich otwarcie ma nastąpić tej jesieni) upamiętniające bohaterów Powstania Styczniowego, rzezi wołyńskiej, Polaków, którzy zostali wcieleni do formacji wojskowych na Wschodzie, na terenie Związku Sowieckiego oraz nauczycieli szkół polskich, którzy po II wojnie światowej pozostali na Wileńszczyźnie.

Krótkie przemówienie nawiązujące do losów żołnierza polskiego oraz upamiętnienia bohaterskich jego zmagań wygłosił prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz.

Uczestnicy obchodów, wśród których byli członkowie Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL na czele z prezes Ireną Bejnar oraz posłem na Sejm RL z ramienia AWPL Zbigniewem Jedzińskim, członkowie koła ZPL z Nowych Święcian (prezes Wacław Wiłkojć), przedstawiciele i prezesi poszczególnych kół Wileńskiego Miejskiego Oddziału ZPL (prezes Alicja Pietrowicz) złożyli wieńce oraz zapalili znicze przy steli w hołdzie uczestnikom wiktorii z 15 sierpnia 1920 roku oraz przy płycie pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Strofami wierszy oraz pieśniami patriotycznymi historię wojska polskiego od czasów słynnej husarii, bitew stoczonych w obronie granic Rzeczypospolitej i całej Europy z Tatarami i Turkami, poprzez powstańcze losy i trudy II wojny światowej przedstawili przybyłym na uroczystości aktorzy Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie pod kierownictwem Lilii Kiejzik. W strojach z różnych okresów historycznych, niosące ogromny ładunek emocjonalny teksty i wiersze zaprezentowali Edward Kiejzik, Jacek Orszewski, Marek Tomaszewicz. Obecni mieli też okazję posłuchać śpiewu Moniki Jodko. W jej wykonaniu zabrzmiała zarówno piosenka ludowa, jak też patriotyczne – m. in. “Repatrianci”, której autorem jest ojciec Moniki.

Miłym akcentem święta było złożenie życzeń przez prezesa Michała Mackiewicza młodej parze – Urszuli i Włodzimierzowi Sieniuciom (Włodzimierz jest wiceprezesem ZPL) z okazji zawarcia związku małżeńskiego.

Uroczystość w pięknej scenerii odradzajacego się Zułowa wieńczył poczęstunek z wojskową grochówką i kaszą gryczaną.

2 odpowiedzi do “Żołnierski trud i znój (galeria)”

  1. Ślę gorące podziękowania dla wszystkich ludzi , którzy swą postawą prowadza do upamiętnienia wszystkich osób , które swoje życie poświęcili dla zachowania polskości
    “Na przekór czasom i ludziom złym”. Mam świadomość że dzięki nim , ich postawie mogę obecnie mieszkać w wolnym Kraju Polsce. Oni walczyli również za mnie czego mam pełną świadomość. Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim , którzy przyczyniają się do zachowania ich w naszej pamięci i świadomości Dziękuję !!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.