W Dubiczach – nowe krzyże żołnierzom AK

W dniach 10-17 sierpnia grupa członków Stowarzyszenia Odra-Niemen na czele z panem Eugeniuszem Gosiewskim dokonała renowacji kwatery Armii Krajowej na cmentarzu w Dubiczach. W miejscu starych drewnianych krzyży stanęło 10 nowych z szarego granitu oraz granitowa płyta z napisami w dwuch językach – polskim i litewskim.

Końcowym akordem prac renowacyjnych było wyświęcenie kwatery AK na cmentarzu 16 sierpnia, którego dokonał ks. Anatol Markowski, proboszcz parafii w Koleśnikach oraz złożenie wieńca przez Zdzisława Palewicza, mera rejonu solecznickiego i prezesa Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, którego starania i zamiłowania krajoznawcze doprowadziły do odnowienia zapomnianych grobów.

–Naszym obowiązkiem jest pamiętać o każdym żołnierzu, nie zważając na perypetie historyczne. Wiele zrobiliśmy w tym kierunku, ale też mamy jeszcze wiele do zrobienia. Cieszę się, że miałem okazje spotkać dobrych ludzi, którzy ochoczo zabrali się do pracy na rzecz rodaków i pragnę podziękować za dobrą inicjatywę – powiedział Z. Palewicz.

W kwaterze spoczęli żołnierze VI Wileńskiej Brygady AK, którzy polegli wiosną 1944 roku w walkach z litewskimi formacjami policyjnymi oraz żołnierze zgrupowania AK Puszcza, którzy walczyli z oddziałami NKWD w sierpniu 1944 roku. Szczątki żołnierzy przez wiele lat znajdowały się w miejscu, gdzie biegła droga, przed 7 laty udało się je ekshumować i godnie pochować.

–Stowarzyszenie Odra-Niemen współpracuje z rejonem solecznickim od 2009 roku. Celem tej organizacji jest edukacja, pomoc i zachowanie pamięci o kombatantach, realizacja projektów społecznych oraz współpraca i wsparcie Polaków na Kresach.

–Współpraca naszego Stowarzyszenia z Rodakami w rejonie solecznickim ma już swoją historię. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy kilka projektów na rzecz społeczności Rejonu, z których największym był cykl szkoleń i wizyt studyjnych dla nauczycieli polskich placówek edukacyjnych w rejonie. W roku bieżącym jesteśmy w trakcie realizacji projektu wspierania polskiego sektora inicjatyw pozarządowych na terenie Litwy. W rejonie solecznickim działania szkoleniowe objęły pracowników instytucji kultury, a w ramach jesiennych wizyt studyjnych Dolny Śląsk odwiedzą również przedstawiciele samorządu rejonu. Mamy nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę z Polakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie. Jesteśmy przekonani, że kwatera w Dubiczach będzie początkiem naszych wspólnych działań na rzecz upamiętniania ważnych historycznych wydarzeń we współczesnej historii byłych polskich Kresów. Cieszymy się, ze możemy wnieść swój wkład w ten proces budowania tożsamości narodowej – podsumował współpracę Eugeniusz Gosiewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.