Świąteczne spotkanie w Magunach

W miejscowym domu kultury w Magunach (rejon święciański) odbyło się świąteczne spotkanie mieszkańców z inicjatywy miejscowego koła Związku Polaków na Litwie. Zgodnie z tradycją przełamano się opłatkiem, był też Święty Mikołaj z prezentami. Podczas spotkania kolędy i pieśni ludowe śpiewał zespół „Magunianka”, a w ciągu całego świątecznego popołudnia zebranym przygrywał niestrudzony Edward Żejmo. Wśród honorowych gości byli ks. Ryszard Pieciun – proboszcz parafii balingrudzkiej, prezes Święciańskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie Irena Bejnar, radny samorządu z ramienia AWPL Antoni Jundo wraz z małżonką (był on też sponsorem imprezy), starościna gminy podbrodzkiej Łucja Tuniewicz oraz starosta gminy maguńskiej Jonas Vaivilavičius. Składano sobie życzenia i wesoło się bawiono, ludzie byli zadowoleni z miłej atmosfery i prezentów. Świąteczna atmosfera ogrzała serca, rozweseliła Rodaków.

podczas świątecznej zabawy w Magunach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.