Rezolucja XV konferencji „Polskie dziecko – w polskiej szkole” o ostatnich działaniach Sejmu Republiki Litewskiej