„Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród”