Ludzie Związku. Na trwałym fundamencie łatwo jest budować…