1

Prezent przewodniczącego Sejmu RL dla wędziagolan