Upamiętnienie Lecha Kaczyńskiego na Litwie z inicjatywy AWPL-ZChR